Powiatowy Konkurs Języka Niemieckiego„DACH-Länder in Comics”

W dniu 13 maja 2021 roku odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników Powiatowego Konkursu Języka Niemieckiego „DACH-Länder in Comics”. Pani Dyrektor Jadwiga Irena Milewska złożyła gratulacje, podziękowała wszystkim za przybycie, wręczyła nagrody i wyróżnienia.

Patronat honorowy nad tym przedsięwzięciem edukacyjnym objął pan Mariusz Bieniek – Starosta Płocki i pan Maciej Słodki – Rektor Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku. Konkurs był skierowany do uczniów klas siódmych i ósmych szkół podstawowych oraz uczniów klas pierwszych i drugich szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu płockiego i sąsiednich. Cel to rozwijanie zainteresowań i uzdolnień językowych uczniów, poszerzanie wiedzy realioznawczej o państwach niemieckiego obszaru językowego, promowanie innowacyjności i wielojęzyczności oraz umiejętności tworzenia komiksów za pomocą aplikacji internetowych.

Prace konkursowe przesyłano do końca marca br., a 27 kwietnia odbyło się spotkanie jurorek, podczas którego zostały ustalone wyniki. W Komisji Konkursowej pracowały: Pani Anna Borkowska – wykładowca Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku, Pani Aneta Gładys – konsultantka Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie, Pani Agnieszka Kozakiewicz – prezes Oddziału Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego w Płocku.

Poziom prac był bardzo wysoki i wyrównany, więc przyznano po dwa równorzędne pierwsze miejsca w obydwu kategoriach dla dwuosobowych zespołów.

Maja i Natalia Lendzion ze Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Nowym Grabiu oraz Zuzanna Kadłubaj i Anna Żuchowicz ze Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Gąbinie zajęły pierwsze miejsce; Jan Pawlak i Gabriel Rutkowski ze Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Nowym Grabiu – drugie miejsce, a Kinga Chrząszczewska i Agata Makoska ze Szkoły Podstawowej im. Marii Kownackiej w Nowym Kamieniu – trzecie miejsce. Wyróżnienia przyznano następującym zespołom: Nikola Idziak i Zuzanna Wasilewska ze Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Iłowie, Aleksandra Kowalska i Amelia Seweryniak ze Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Gąbinie oraz Mateusz Florkiewicz i Bartosz Kober ze Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Nowym Grabiu.

Maja Sadowska i Oliwia Seweryniak z Zespołu Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku oraz Dominika Jarosz i Wojciech Kowalczyk z Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Gąbinie zajęli pierwsze miejsce, natomiast Maria Gapińska i Aleksandra Malicka z Zespołu Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku – drugie miejsce.

Serdecznie gratulujemy nagrodzonym i wyrażamy słowa uznania dla opiekunów laureatów Konkursu: Pani Anny Brodowskiej – Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Gąbinie, Pani Anny Winnickiej – nauczycielki Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Iłowie, Pani Emilii Ziółkowskiej – nauczycielki Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Nowym Grabiu, Pani Aleksandry Żabki-Przeradzkiej – nauczycielki Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Gąbinie i Szkoły Podstawowej im. Marii Kownackiej w Nowym Kamieniu i Pani Beaty Kurpiewskiej – nauczycielki Zespołu Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku. Zapraszamy do udziału w następnej edycji.

Nagrody ufundowało Starostwo Powiatowe w Płocku, Goethe-Institut w Warszawie i nasza Szkoła.

W imieniu organizatorów za wsparcie i współpracę przy organizacji tego przedsięwzięcia edukacyjnego dziękujemy Starostwu Powiatowemu w Płocku, Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku, Mazowieckiemu Samorządowemu Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie i Polskiemu Stowarzyszeniu Nauczycieli Języka Niemieckiego Oddział Płock.

Opracowała: Marzena Sosińska

Może Ci się również spodoba