W zakładce KANDYDACI oraz poniżej znajdziecie Państwo zasady rekrutacji oraz podanie o przyjęcie do szkoły. Podanie można przesłać elektronicznie, a oryginał dostarczyć później – o czym będziemy informować.

Na rok szkolny 2020/2021 Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Gąbinie oferuje naukę w:

4 letnim Liceum Ogólnokształcącym

- klasa promocji zdrowia
- klasa matematyczno – techniczna
- klasa dziennikarska

5 letnim Technikum

- technik hotelarstwa
- technik informatyk z elementami e-sportu
- technik grafiki i poligrafii cyfrowej
- technik programista
- technik pojazdów samochodowych
- technik mechatronik

3 letniej Branżowej Szkole I stopnia

- pracownik obsługi hotelarskiej
- monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych
- ślusarz
- lakiernik samochodowy
- mechanik pojazdów samochodowych
- mechanik –operator pojazdów i maszyn rolniczych

PROMOCJI ZDROWIA

Rozszerzenia: biologia, chemia, język angielski

Przedmiot uzupełniający: biologia doświadczalna

Drugi język: j.niemiecki/ j.rosyjski

Zapraszamy uczniów, którzy zamierzają w przyszłości kontynuować naukę na kierunku studiów: ekologia, zdrowie publiczne, a także inne kierunki medyczne oraz różne specjalizacje związane z ochroną środowiska: kształtowanie środowiska, chemię środowiska, inżynierię ekologiczną, odnawialne źródła energii, systemy ochrony powietrza, wód i gleby, technologie ochrony środowiska w energetyce, analitykę i monitoring środowiska, czy gospodarkę odpadami.

Możesz wtedy pracować jako: Dietetyk specjalista w sektorze energii odnawialnej, specjalista ds. gruntu, w wydziale do spraw szkód środowiska i ochrony przyrody oraz innych obszarach związanych z ekologią i medycyną.

MATEMATYCZNO - TECHNICZNA

Rozszerzenia: matematyka, geografia, język angielski

Przedmiot uzupełniający: rysunek techniczny

Drugi język: j.niemiecki/j.rosyjski

Zapraszamy uczniów, którzy zamierzają w przyszłości kontynuować naukę na kierunku studiów: zarządzanie, logistyka, matematyka, informatyka, ekonomia, finanse i rachunkowość, inżynieria produkcji, budownictwo, elektronika, mechanika, mechatronika, telekomunikacja, fizyka techniczna, inżynieria materiałowa, akustyka, przedsiębiorczość i zarządzanie innowacjami, analiza danych, technologie cyfrowe w animacji kultury.

Możesz wtedy pracować jako: menadżer, logistyk, nauczyciel przedmiotów ścisłych, księgowy, doradca finansowy, a przede wszystkim w zawodach związanych z produkcją i gospodarką w różnych gałęziach przemysłu, transportu, telekomunikacji oraz branży IT, w laboratoriach naukowych, jako realizator dźwięku, doradca podatkowy, analityk biznesowy, specjalista ds. stosowania metod fizycznych do badania problemów rynku finansowych, specjalista w dziedzinie zastosowania technik cyfrowych w obsłudze nowych mediów, itp.

DZIENNIKARSKA

Rozszerzenia: język polski, historia, język angielski

Przedmiot uzupełniający: warsztaty dziennikarskie

Drugi język: j.niemiecki/j.rosyjski

Absolwenci tej klasy mogą kontynuować naukę na kierunkach studiów: filologia polska, filologia angielska, historia, historia sztuki, filozofia, archeologia, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, a także na kierunkach filologiczno-kulturalnych, humanistyka drugiej generacji, informacja nauka i bibliotekoznawstwo, logopedia ogólna i kliniczna, zarządzanie dziedzictwem kultury i ochrona zabytków, pedagogika, psychologia, komunikacji  i psychologia w biznesie, turystyka historyczna, prawo własności intelektualnej i nowych mediów.

Możesz wtedy pracować jako: rzecznik prasowy, tłumacz, nauczyciel przedmiotów humanistycznych, archeolog, dziennikarz, krytyk literacki, broker informacji, logopeda, pedagog, psycholog, doradca zawodowy, coach, organizator turystyki.

TECHNIK HOTELARSTWA

   

Przedmioty zawodowe: organizacja pracy w hotelarstwie, działalność recepcji, usługi żywieniowe w hotelarstwie, marketing usług hotelarskich, obsługa konsumenta, rezerwacja usług hotelarskich, obsługa kelnerska w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie, język angielski w hotelarstwie.

Przedmiot uzupełniający: obsługa kelnerska w hotelu

Drugi język obcy: język niemiecki/język rosyjski

Kończąc szkołę uzyskasz wykształcenie średnie i tytuł technika hotelarstwa. Pracę znajdziesz w zakładach hotelarskich, ośrodkach wypoczynkowych, zakładach uzdrowiskowych pensjonatach, zajazdach, gościńcach, schroniskach, kwaterach prywatnych, ośrodkach agroturystycznych, a także w bazach ruchomych: promowej, żeglugowej, kolejowej, lotniczej, w hotelach, seatelach, flaytelach i innych instytucjach posiadających bazę noclegową. Możesz również prowadzić własną działalność gospodarczą.

TECHNIK INFORMATYK z el. E-SPORTU

   

Przedmioty zawodowe: systemy operacyjne, urządzenia techniki komputerowej, sieci komputerowe, witryny i aplikacje internetowe, lokalne systemy baz danych, działalność gospodarcza w branży informatycznej, tworzenie i kształtowanie aplikacji–laboratorium, administrowanie serwerami systemami operacyjnymi, język angielski zawodowy.

Przedmiot uzupełniający: e-sport

Drugi język obcy: język niemiecki /język rosyjski

W ramach specjalizacji e-sportowej uczniowie będą brać udział w rozgrywkach gier komputerowych tzw. e-sporcie. Zajęcia e-sportowe skupiają się poza rywalizacją w e-sporcie również na:

-nauce taktyki i odpowiednich zachowań w grach komputerowych
-treningach we wspólnym gronie oraz z profesjonalnymi graczami
-wyjazdy na wydarzenia e-sportowe, turnieje.

Pracę znajdziesz w wyspecjalizowanych firmach informacyjnych (serwisanci, administratorzy, konserwatorzy sprzętu), urzędach (administratorzy baz danych i sieci) a nawet w domach (projektanci, graficy)

TECHNIK PROGRAMISTA

Przedmioty zawodowe: przygotowanie do zawodu programisty, bazy danych, strony i aplikacje internetowe, język angielski zawodowy, tworzenie i zarządzanie bazami danych, tworzenie stron i aplikacji internetowych, podstawy programowania, aplikacje desktopowe i mobilne aplikacje webowe.

Pracę znajdziesz w wyspecjalizowanych firmach informatycznych (serwisanci, administratorzy, konserwatorzy sprzętu), urzędach (administratorzy bez danych i sieci) a nawet w domu (projektanci, graficy), we wszystkich gałęziach gospodarki narodowej, w których mają zastosowanie komputery. Możesz także prowadzić własną działalność gospodarczą. Zawód technik programista należy do branży teleinformatycznej.

Dodatkowe umiejętności zawodowe, które nabędziesz podczas nauki: -nauczysz się jak zabezpieczyć sieć komputerową i system komputerów
-poznasz budowę i konfigurację sieci komputerowych
-poznasz zagadnienia grafiki 3D i wydruk 3D
-nauczysz się programowania mikrokontrolerów i prostych układów
-poznasz różne języki programowania
-nauczysz się jak serwisować urządzenia techniki komputerowej
-nauczysz się tworzenia i testowania aplikacji

TECHNIK GRAFIKI i POLIGRAFII CYFROWEJ

Przedmioty zawodowe: podstawy poligrafii, podstawy projektowania graficznego, podstawy projektowania publikacji, rysunek techniczny, język angielski w poligrafii, maszyny i urządzenia cyfrowe i postpresowe planowanie produkcji poligraficznej.

Uczniowie w trakcie nauki mają możliwość nawiązywania kontaktów z pracodawcami współpracującymi ze szkołą i podejmowania pracy zarobkowej. Absolwent może być zatrudniony m.in. w: studiach graficznych, agencjach reklamowo-wydawniczych, własnej firmie świadczącej usługi z zakresu grafiki komputerowej, drukarniach, firmach zajmujących się obsługą marketingową innych przedsiębiorstw. Pracę znajdziesz w wyspecjalizowanych firmach informatycznych (serwisanci, administratorzy, konserwatorzy sprzętu), urzędach (administratorzy baz danych i sieci) a nawet w domu (projektanci, graficy), we wszystkich gałęziach gospodarki narodowej, w których mają zastosowanie komputery. Możesz także prowadzić własną działalność gospodarczą.

TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

Przedmioty zawodowe: podstawy konstrukcji maszyn, rysunek techniczny, przepisy ruchu drogowego, budowa pojazdów samochodowych, technologia naprawy i obsługi pojazdów samochodowych, działalność gospodarcza w branży mechanicznej, organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem samochodowym, nowoczesne technologie w branży motoryzacyjnej, diagnostyka i naprawa pojazdów samochodowych, język angielski zawodowy.

Zatrudnienie w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych oferują:
-prywatne firmy świadczące usługi z zakresu diagnostyki, obsługi i naprawy pojazdów.:
-przedsiębiorstwa produkcyjne (np. fabryki samochodów).:
-instytucje publiczne (np. miejskie zakłady komunikacji).:
-warsztaty obsługowo-naprawcze specjalizujące się w diagnostyce, obsłudze i naprawach pojazdów samochodowych.:
-stacje serwisowe.:
-autoryzowane stacje obsługi pojazdów.:
-firmy świadczące usługi przewozowe (diagnostyka, obsługa i naprawa własnego taboru).:
- przedsiębiorstwa komunikacji samochodowej.:
-firmy zajmujące się obrotem samochodowymi częściami zamiennymi.:
-przedsiębiorstwa zajmujące się likwidacją pojazdów samochodowych.:

Mechanik pojazdów samochodowych może również założyć i prowadzić własną działalność gospodarczą świadczącą usługi z zakresu diagnostyki, obsługi i naprawy pojazdów samochodowych.

TECHNIK MECHATRONIK

Przedmioty zawodowe: podstawy mechatroniki, technologie i konstrukcje mechaniczne, urządzenia i systemy mechatroniczne, dokumentacja techniczna urządzeń i systemów mechatronicznych, język obcy zawodowy.

Mechatronicy, to bardzo atrakcyjni pracownicy, poszukiwani na rynku pracy.

W opinii pracodawców mechatronika to branża dynamicznie rozwijająca się, jest obecna w każdej gałęzi przemysłu i z pewnością wykorzystana we wszystkich działach związanych z nowoczesnymi technologiami. Zwraca się szczególnie uwagę na wykorzystanie mechatroniki w przemyśle samochodowym, górnictwie, budownictwie i energetyce. Ważne jest również wykorzystanie systemów mechatronicznych w produkcji i w urządzeniach powszechnego użytku czy aparaturze medycznej. Ogromne znaczenie ma również wykorzystanie mechatroniki w robotyce oraz w programowaniu sterowników do automatyzacji procesów i nowoczesnych linii technologicznych.

W związku z powyższym mechatronik może znaleźć zatrudnienie:
-w dużych przedsiębiorstwach produkcyjnych o zautomatyzowanym i zrobotyzowanym cyklu produkcyjnym (np. branża Automotive, AGD, obrabiarek CNC itp.), w charakterze pracownika produkcyjnego, pracownika działu utrzymania ruchu, działu remontowego, pracownika niższego szczebla dozoru.
-w małych firmach, w których jest pracownik wykonuje wiele czynności i zadań od produkcji do utrzymania ruchu.

Pracownik obsługi hotelowej

Pracownik obsługi hotelowej

Cele kierunkowane zawodu:
- Utrzymanie czystości i porządku w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie
-Przygotowanie i podawanie śniadań
-Organizowanie usług dodatkowych w obiekcie

Z roku na rok wzrasta liczba obiektów hotelarskich w różnych regionach kraju, również w naszej części. Coraz więcej obiektów hotelarskich nastawionych jest na obsługę biznesu, a także na obsługę gościa indywidualnego. Polacy z większą częstotliwością korzystają z bogatszej bazy noclegowej, doceniając lokalne i tradycyjne walory regionów. Trend ten poprawia wskaźniki obłożenia obiektów przez cały rok. Kształcenie w zawodzie pracownik obsługi hotelowej jest odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku pracy.

Montaż sieci i urządzeń telekomunikacyjnych

Cele kierunkowe zawodu:

-Nauka podstaw telekomunikacji
-Wykonywanie montażu i konserwacji traktów telekomunikacyjnych
-Wykonywanie pomiarów parametrów transmisyjnych w torach telekomunikacyjnych
-Nauka montażu i konfiguracji urządzeń abonenckich
-Język obcy zawodowy

Absolwent szkoły zostanie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji:
- montaż i utrzymywanie torów telekomunikacyjnych urządzeń abonenckich
-montaż i konserwacja traktów telekomunikacyjnych;
-wykonywanie pomiarów parametrów transmisyjnych w torach telekomunikacyjnych;
-montaż i konfigurowanie urządzeń abonenckich

Możliwość zatrudnienia na tym stanowisku w firmach telekomunikacyjnych na terenie całego kraju.

Ślusarz

Cele kierunkowe zawodu:

-Rynek techniczny zawodowy
-Podstawy elektrotechniki i mechatroniki.
-Podstawy konstrukcji maszyn
-Technologia wytwarzania elementów maszyn, urządzeń i narzędzi.
-Technologia wykonywania połączeń elementów maszyn, urządzeń i narzędzi
-Naprawa i konserwacja elementów maszyn, urządzeń i narzędzi.
-Wykonywanie elementów maszyn, urządzeń i narzędzi.
-Montaż, naprawa i konserwacja elementów maszyn, urządzeń i narzędzi.
-Język obcy zawodowy.

Absolwent znajdzie zatrudnienie na stanowiskach produkcyjnych elementów maszyn i urządzeń w zakładach produkcyjnych, jako monterzy i konserwatorzy elementów maszyn i urządzeń. Dynamicznie rozwijający się rynek producentów podzespołów i zespołów pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi oraz duży postęp techniczny i technologiczny kształtuje zapotrzebowanie na pracowników w zawodzie ślusarz. Kształcenie w tym zawodzie jest niezbędne i oczekiwane przez rynek pracy. Po ukończeniu właściwego kursu spawania, uzupełniającego kompetencje zawodowe może również pracować jako spawacz.

Lakiernik samochodowy

Cele kierunkowe zawodu:

-Poznasz jak przygotować powierzchnie do naniesienia powłok lakierniczych;
-Nauczysz się nanoszenia powłok lakierniczych;
-Nauczysz się renowacji powłoki lakierowanej;
-Poznasz sposoby kontroli jakości wykonanych powłok lakierniczych.

Podstawowe zadania osoby wykonującej ten zawód to przede wszystkim: przygotowanie powierzchni do naniesienia powłok lakierniczych, przygotowanie materiałów lakierniczych i lakierów, nanoszenie powłok lakierniczych, renowacja powłoki lakierowanej, kontrola jakości wykonanych powłok lakierniczych. W zawodzie tym duże znaczenie mają uzdolnienia techniczne, dobry wzrok oraz sprawność rąk i palców. Zawód lakiernik samochodowy zaliczany jest do zawodów deficytowych.

Mechanik pojazdów samochodowych

Cele kierunkowe zawodu:

-Nauka wykonywania przeglądów podzespołów i zespołów stosowanych w pojazdach samochodowych;
-Nauka diagnozowania stanu technicznego podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych;
-Nauka wykonywania napraw pojazdów samochodowych

Mechanik pojazdów samochodowych przeprowadza diagnostykę, obsługę, naprawę i konserwację pojazdów samochodowych, ich układów, podzespołów i zespołów, zgodnie z dokumentacją techniczną i wymogami producentów oraz dokonuje kontroli ogólnego stanu technicznego pojazdów samochodowych. Od mechanika pojazdów samochodowych wymaga się również dobrej znajomości budowy pojazdów oraz zasad działania ich podzespołów i zespołów.

Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych

Cele kierunkowe zawodu:

-Nauka użytkowania pojazdów
-Poznanie narzędzi, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji rolniczej
-Poznanie obsługi pojazdów rolniczych, środków, transportu, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie.
-Nauka oceny stanu technicznego pojazdów, maszyn i urządzeń rolniczych.
-Praktyczne wykonywanie prac pojazdami samochodowymi i ciągnikami rolniczymi;

Mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych należy do zawodów bardzo poszukiwanych na lokalnym (i nie tylko) rynku pracy. Może podejmować pracę w przedsiębiorstwach technicznej obsługi wsi i rolnictwa, a także może samodzielnie podjąć i prowadzić działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług mechanizacyjnych, naprawczych , serwisowania i dystrybucji części zamiennych do sprzętu rolniczego.

Z ŻYCIA SZKOŁY


Warning: preg_replace_callback(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 22 in /wp-content/plugins/so-widgets-bundle/base/siteorigin-widget.class.php on line 822

Warning: preg_replace_callback(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 22 in /wp-content/plugins/so-widgets-bundle/base/siteorigin-widget.class.php on line 822