Rada Pedagogiczna

Dyrekcja Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Gąbinie

Jadwiga Irena Milewska – dyrektor Zespołu Szkół
Maria Elżbieta Błaszczyk – wicedyrektor Zespołu Szkół
Janusz Pielaciński – wicedyrektor Zespołu Szkół

Kierownik szkolenia praktycznego
Monika Bogdzińska

Pedagog szkolny
Agata Sztygiel
Kamilla Krakowska

Biblioteka i centrum multimedialne
Maria Olszewska
Maria Sieklecka

Świetlica
Agata Sztygiel

Język polski
Barbara Łukaszewska
Małgorzata Mofina-Olejnik – urlop
Dorota Izydorska
Bogumiła Kowalczyk
Beata Rybnik

Język angielski
Agata Chyra
Dorota Izydorska
Kinga Lewandowska
Karina Świerczyńska

Język niemiecki
Marzena Sosińska
Aleksandra Żabka- Przeradzka

Język rosyjski
Kamilla Krakowska
Kinga Lewandowska

Biologia
Joanna Woźniak
Monika Brzezińska

Chemia
Joanna Woźniak

Geografia
Wiesława Marcinkowska-Kamińska
Anna Józwik
Janusz Pielaciński
Małgorzata Szczepaniak

Historia i WOS
Marcin Lichota
Iwona Michalska Milczarek
Jolanta Paczkowska – urlop
Paweł Szczypawka

Fizyka
Ewa Chmielecka

Matematyka
Agnieszka Boch
Monika Bogdzińska
Elżbieta Ostrowska
Paula Stelmaszczyk

Przedsiębiorczość
Alicja Jakubowksa – urlop
Monika Malanowska
Jadwiga Irena Milewska

Wychowanie fizyczne
Bartosz Chyra
Jolanta Kędzia
Tomasz Obidowski
Paweł Szczypawka

WOK i edukacja artystyczna
Maria Sieklecka

EDB
Monika Bogdzińska

WDŻ
Joanna Woźniak
Agata Sztygiel

Informatyka i przedmioty zawodowe informatyczne
Eliza Bałdyga
Dorota Jażdrzyk
Elżbieta Ostrowska
Piotr Pietracho

Bhp
Alicja Jakubowska – urlop
Leszek Kędzia
Marzanna Szafrańska

przedmioty zawodowe mechaniczne i zajęcia praktyczne
Edward Brzozowski
Karol Fibich
Grzegorz Cichosz
Paweł Chmielecki
Mariusz Janczewski
Leszek Kędzia
Zbigniew Ożdżyński
Roman Przygoda
Marzanna Szafrańska

przedmioty zawodowe turystyczne i hotelarskie
Ludmiła Koprowicz
Maria Elżbieta Błaszczyk
Agata Sztygiel

rewalidacja
Ewa Chmielecka
Anna Dybiec
Beata Rybnik

etyka, religia, filozofia
Adam Kamiński
ks. Grzegorz Marzec
ks. Roman Zieliński
Beata Żabka