Uroczyste zakończenie Roku Szkolnego 2018/2019. Pożegnanie absolwentów Zasadniczej Szkoły Zawodowej.

„Nie bójcie się marzyć, bo marzenia się spełniają. Trzeba tylko ruszyć z miejsca i uparcie dążyć do celu.” Tymi słowami Pani Dyrektor Danuta Kowalkowska-Fiłoniuk przywitała społeczność Zespołu Szkół zgromadzoną 19 czerwca na uroczystości zakończenia Roku Szkolnego 2018/2019. Słowa motywacji i wsparcia skierowane były szczególnie do absolwentów Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Branżowej Szkole I Stopnia, którzy […]

II miejsce dla Zespołu Szkół im. St. Staszica w VII edycji konkursu „Gorączka Złota”  Polskiego Czerwonego Krzyża w kategorii szkół ponadgimnazjalnych.

   17 czerwca w Oddziale Rejonowym PCK w Płocku odbyło się podsumowanie tegorocznej akcji Gorączka Złota PCK –„Detektyw Grosik”. Corocznie akcja prowadzona jest na rzecz dzieci z Płocka i powiatu płockiego, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i rodzinnej. Z inicjatywy Klubu Ośmiu-Młodzieżowego Wolontariatu po raz trzeci włączyliśmy się do tego przedsięwzięcia i przez trzy […]

Hazard? Nie, dziękuję.

Pod takim hasłem 12 czerwca odbyło się spotkanie informacyjno-edukacyjne dla uczniów naszej szkoły w ramach ogólnopolskiej kampanii Krajowej Administracji Skarbowej skierowanej do uczniów, nauczycieli i rodziców. Spotkanie odbyło się z inicjatywy pedagogów szkolnych pani Kamilli Krakowskiej i pani Agaty Sztygiel, które zaprosiły do naszej szkoły funkcjonariuszy celno-skarbowych Izby Administracji Skarbowej w Warszawie panią Małgorzatę Saganek […]

VIII Ogólnopolski Festiwal Piosenki Rosyjskiej w Łodzi

W dniach 4-5 czerwca 2019  r. w Łodzi odbył się VIII Ogólnopolski Festiwal Piosenki Rosyjskiej od tradycji do współczesności. Festiwal Piosenki Rosyjskiej jest wydarzeniem kulturalnym i medialnym promującym młodych artystów. Uczestnikami  festiwalu byli uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i starszych klas szkół podstawowych z całej Polski. Festiwal już od lat cieszy się sporą popularnością wśród młodzieży Zespołu Szkół […]

Udział szkoły w realizacji programu edukacyjno-profilaktycznego „ARS, czyli jak dbać o miłość?”

         Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Gąbinie przystąpił do VI edycji programu edukacyjnego „Ars, czyli jak dbać o miłość”. Jest to program profilaktyczny w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych. Projekt jest współfinansowany przez Szwajcarię w ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy z nowymi członkami Unii Europejskiej. Instytucją realizującą projekt jest Państwowa […]