Nowe porozumienie o współpracy

       W dniu 02 października 2019roku Pani Jadwiga Milewska – Dyrektor naszej Szkoły podpisała porozumienie o współpracy z Panem Krzysztofem Chlewińskim – Właścicielem Firmy P.P.H.U. Hartex Import – Export. W ramach współpracy uczniowie technikum pojazdów samochodowych oraz branżowej szkoły I stopnia uczący się w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych będą mogli realizować różne zadania wynikające z podstawy programowej w rzeczywistym środowisku pracy. Ponadto, dzięki porozumieniu do szkoły trafią przeznaczone do demontażu, podzespoły i zespoły pojazdów samochodowych. Mamy nadzieję, że podjęte działania przyczynią się do osiągania jeszcze lepszych efektów kształcenia przez naszych uczniów.

Panu Krzysztofowi Chlewińskiemu , za podjęte wyzwanie, serdecznie dziękujemy.