Dyrekcja

DYREKTOR SZKOŁY: mgr Jadwiga Irena Milewska

Wicedyrektor: mgr inż. Maria Elżbieta Błaszczyk

 

Kierownik szkolenia praktycznego: mgr Monika Bogdzińska