Dyrekcja

DYREKTOR SZKOŁY: mgr inż. Danuta Kowalkowska-Fiłoniuk

Wicedyrektor: mgr inż. Maria Elżbieta Błaszczyk

Wicedyrektor: mgr Sławomir Sztygiel

Kierownik szkolenia praktycznego: mgr Monika Bogdzińska