PROJEKT „POWER VET” W NASZEJ SZKOLE

 

W bieżącym roku szkolnym uczniowie i nauczyciele technikum w Zespole Szkół im. St. Staszica  rozpoczęli realizację programu ERASMUS+ sektora Kształcenie i szkolenia zawodowe Konkurs 2019. W ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” finansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) otrzymaliśmy dofinansowanie w ilości maksymalnej 453080,94 PLN.

Projekt ten ma na celu wspieranie mobilności uczniów i absolwentów oraz kadry uczącej, podniesienie jakości i innowacyjności kształcenia zawodowego, zdobycie praktycznego doświadczenia oraz doskonalenie umiejętności językowych. W ramach naszego projektu, nazwanego „Młodzież kontra stereotypy”, zaplanowaliśmy 2 wyjazdy młodzieży technikum (uczącej się w zawodach technik hotelarz, technik informatyk oraz technik pojazdów samochodowych) wraz z opiekunami do Grecji, gdzie przez 2 tygodnie będą oni odbywać praktyki zawodowe w tamtejszych hotelach, warsztatach samochodowych i firmach informatycznych. W efekcie zwiększy się atrakcyjność naszych absolwentów na krajowym jak i europejskim rynku pracy. Dodatkowo udział w projekcie ma się przyczynić do łamania stereotypów, które prowadzą do postaw nietolerancji i agresji.
Koordynatorką programu Erasmus+ jest nauczycielka języka angielskiego p. Agata Chyra.

Projekt realizowany będzie w roku szkolnym 2019/2020r. min. poprzez:

  • wyjazdy do Grecji uczniów uczestniczących w projekcie,
  • udział w cyklu zajęć przygotowawczych obejmujących spotkania z pedagogiem, koordynatorem projektu, warsztaty ze skutecznej komunikacji interpersonalnej, zajęcia kulturowe i konwersacyjne z języka angielskiego,
  • opracowanie, publikację i rozpowszechnianie materiałów i dokumentacji dotyczących działań prowadzonych w ramach projektu,
  • organizowanie wystaw,
  • utworzenie Europass CV, ECVET,
  • wymianę doświadczeń z instytucjami w regionie.