Nowe kolekcje roślin w przyszkolnym parku – realizacja projektu…

Na przełomie czerwca i lipca 2018 roku został zrealizowany w naszej Szkole Projekt Powiatu Płockiego, koordynowany przez Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich „Ochrona bioróżnorodności oraz ograniczenie negatywnego oddziaływania ruchu turystycznego na obszary cenne przyrodniczo i promowanie lokalnych walorów przyrodniczych na terenie powiatu płockiego”. Zapraszamy do zwiedzania nowych aranżacji roślinnych. Wszystkim, zaangażowanym w realizowanie projektu […]

Zakończenie roku szkolnego 2017/2018 w Zespole Szkół im. St. Staszica

Zakończenie roku szkolnego 2017/2018 w Zespole Szkół im. St. Staszica było jednocześnie uroczystością wręczenia świadectw ukończenia szkoły dla klasy III M. Obecnością swoją zaszczycili nas zaproszeni Goście: Pani Iwona Sierocka – Wicestarosta Płocki, Pani Małgorzata Struzik – Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych, Ks. Kanonik dr Andrzej Świderski, Pan Sławomir Felczak – Przewodniczący Rady […]

Udział w IV edycji konkursu Polskiego Czerwonego Krzyża na „Największego Zbieracza Złota”

Tegoroczna edycja „Gorączki Złota PCK” dobiegła końca. Celem kampanii było pozyskanie funduszy na dofinansowanie wypoczynku letniego, organizowanego przez PCK dla najbiedniejszych dzieci z Płocka i powiatu płockiego, na dofinansowanie zajęć prowadzonych w okresie wakacyjnym, na wyprawki szkolne dla najbiedniejszych dzieci, jak i promocja idei wolontariatu w środowisku dziecięco-młodzieżowym. Nasza szkoła również włączyła się do tego […]

„Kwadrans dla Niepodległej”

14 czerwca włączyliśmy się w czytanie fragmentów literackich nawiązujących do 100 lat odzyskania niepodległości przez Polskę. Akcji nadano nazwę „Kwadrans dla Niepodległej”, a zainicjowała ją Książnica Płocka. Uczniowie z klas: I LO, II TI i I TH zebrali się w Bibliotece Szkolnej, gdzie wysłuchali kilku tekstów, w myśl idei, by wspólne czytanie wybrzmiało w 100 […]

Udział w Pieszym Rajdzie szlakiem Miejsc  Pamięci 10 Straconych

 15 czerwca b.r. reprezentacja Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica  – uczniowie z klasy I i II LO uczestniczyli  w pieszym rajdzie, wpisującym się w obchody 100-lecia odzyskania  niepodległości, zorganizowanym przez Burmistrza Miasta i Gminy Gąbin oraz Szkołę Podstawową im. Marii Kownackiej w Nowym Kamieniu. O godzinie 9.00 wszyscy uczestnicy spotkali się przed pomnikiem 10 Straconych, […]