Rada Rodziców

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2019/2020

Przewodnicząca:  Tatiana Idzik
 
Zastępca: Monika Szewczyk
Skarbnik: Wanda Szymańska
Sekretarz: Mariusz Bębenista