Drodzy absolwenci – maturzyści!

Drodzy absolwenci – maturzyści! W związku z przesunięciem o jeden dzień terminu wydawania świadectw, aneksów i informacji o wynikach egzaminu maturalnego dokonaną przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, informujemy, że będą one do odbioru w sekretariacie naszej szkoły w piątek 5 lipca od godz. 9.00 Równocześnie informujemy, że wyniki w systemach informatycznych będą dostępne po zalogowaniu w […]