Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020.

2 września 2019 r. o godzinie 9.30 w sali gimnastycznej Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Gąbinie odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020.

W-ce Dyrektor Zespołu Szkół Pani Maria Elżbieta Błaszczyk przywitała Gości, rodziców, nauczycieli, pracowników i przede wszystkim młodzież, szczególnie ciepło uczniów klas pierwszych oraz ich rodziców.

Naszą uroczystość swoją obecnością zaszczycili: poseł na Sejm RP Pan Piotr Zgorzelski, Wicestarosta Powiatu Płockiego Pani Iwona Sierocka oraz Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Płocku Pani Małgorzata Struzik, proboszcz Parafii w Gąbinie ksiądz doktor Andrzej Świderski, Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Koszelewie Pani Marzena Jakubowska z Panią Martą Michalak – Administratorem Działu Rehabilitacyjno-Teraputycznego wraz z mieszkańcami DPS, wicestarosta Powiatu Płockiego Pan Jan Ciastek, przewodniczący Rady Rodziców Pan Sławomir Felczak, przedstawiciele stowarzyszenia IUVENES działającego na rzecz Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Gąbinie na czele z Panią Joanną Matuszewską.

Przedstawiciele samorządu Powiatu Płockiego, zaproszeni goście, kadra pedagogiczna, emerytowani nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi oraz uczniowie szkoły pożegnali uroczyście Dyrektor szkoły Panią Danutę Kowalkowską-Fiłoniuk, która z dniem 31 sierpnia 2019 r. przeszła na emeryturę.

Pan Piotr Zgorzelski poseł na Sejm RP Pan Piotr Zgorzelski wraz z Panem Janem Ciastek wicestarostą Powiatu Płockiego do 2014 roku we wspólnym wystąpieniu skierowali swoje słowa do społeczności Zespołu Szkół witając w jej murach nową Panią Dyrektor Jadwigę Milewską a jednocześnie żegnając odchodzącą na emeryturę Panią Danutę Kowalkowską-Fiołoniuk, zwrócili uwagę na jej osiągnięcia, dbanie o bezpieczeństwo, wszechstronny rozwój młodzieży. Ciągłe dbanie o bardzo dobre warunki do nauki i pracy. Pan Piotr Zgorzelski wspomniał o udziale młodzieży w programie ERASMUS+ czy podpisanych umowach partnerskich z firmami i uczelniami. 

Wicestarosta Powiatu Płockiego Pani Iwona Sierocka wraz z Panią Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Płocku Panią Małgorzatą Struzik pożegnały uroczyście odchodząca Panią Dyrektor dziękując za lata owocnej współpracy jednocześnie życząc jej wielu pomyślności.  Pani Iwona Sierocka skierowała również swoje słowa do młodzieży i całej społeczności Zespołu Szkół. „Mówią, że wszystko co dobre szybko się kończy. Wiem, że nie mielibyście nic przeciwko, aby te wakacje były dłuższe zwłaszcza, że pogoda w ostatnim tygodniu bardziej kojarzyła się z plażą niż z przygotowaniami do roku szkolnego. Ale cóż poradzić… Dziś zadzwonił pierwszy dzwonek kolejnego roku szkolnego w tysiącach szkół, także w ZS w Gąbinie. Życzę wszystkim uczniom samych 6 oraz byście się zanadto nie przeciążali. Zobaczycie, już niedługo kolejne wakacje! Najlepsze życzenia przesyłam także do nauczycieli – nowych pokładów sił oraz pasji w przekazywaniu wiedzy!”

Ksiądz doktor Andrzej Świderski w bardzo poruszających słowach zwrócił się do młodzieży aby „rozpoczęli swój bieg” dążąc do jak najlepszego jego zakończenia pod koniec etapu kształcenia.

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Koszelewie Pani Marzena Jakubowska z Panią Martą Michalak – Administratorem Działu Rehabilitacyjno-Teraputycznego w ciepłych słowach podziękowały Pani Dyrektor Danucie Kowalkowskiej-Fiłoniuk za owocną współpracę w wielu przedsięwzięciach. 

Panią Dyrektor pożegnali także przedstawiciele  stowarzyszenia IUVENES działającego na rzecz Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Gąbinie na czele z Panią Joanną Matuszewską oraz uczynili honorowym członkiem stowarzyszenia Panią Dyrektor Jadwigę Milewską. 

Pani Dyrektor Danuta Kowalkowska- Fiłoniuk w długim przemówieniu podsumowała 8 lat swojej pracy. Przypomniała wiele chwil i ważnych wydarzeń, wspominała najważniejsze przedsięwzięcia, uroczystości, podpisane umowy z firmami i placówkami partnerskimi.  Wspominała lata współpracy z Radą Pedagogiczną, a szczególnie mile wspominała współpracę z samorządem uczniowskim. Do następczyni Pani Jadwigi Milewskiej jak i do wszystkich gości oraz całej społeczności szkolnej skierowała słowa Davida Nichols’a

„Cała sztuka to mieć odwagę i energię, żeby coś zmienić.

Może nie od razu cały świat, ale ten kawałek wokół siebie”

Nie zabrakło wielu wzruszeń.Wszyscy zgromadzeni na uroczystości obejrzeli przygotowany przez Młodzież Zespołu Szkół specjalny filmik, w którym podziękowała Pani Dyrektor Danucie Kowalkowskiej – Fiłoniuk za wszystkie lata wspólnej pracy i życzyła, aby uśmiech oraz dobry humor nigdy nie opuszczały Pani Dyrektor. 

Odchodząca Pani Dyrektor podziękowała w swym wystąpieniu wszystkim Pracownikom Powiatu Płockiego z którymi miała przyjemność współpracować za życzliwość i otwartość. Podziękowała za współpracę księdzu proboszczowi, rodzicom, instytucjom, szkołom czy placówką, dziękowała za wsparcie emerytowanym pracownikom szkoły: nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi oraz absolwentom szkoły. 

Pani Dyrektor Danuta Kowalkowska-Fiłoniuk podziękowała za fantastyczne 8 lat twórczej pracy!!!  a Całej Społeczności Szkolnej życzyła sukcesów w nowym roku szkolnym.

W dniu dzisiejszym rozpoczął się nowy etap w historii szkoły ponieważ urząd Dyrektora szkoły objęła Pani Jadwiga Milewska, życzymy powodzenia oraz wytrwałości w realizacji nowych zadań i zamierzeń. 

W swoim wystąpieniu Pani Dyrektor Jadwiga Milewska przywitała zaproszonych gości i całą społeczność szkolną. Zainicjowała minutę ciszy ku czci pamięci wydarzeń września 1939r. Społeczność Zespołu Szkół wzięła udział w ogólnopolskiej akcji „Przerwany marsz” zainicjowanej przez Radę Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji Narodowej RP,  polegającej na symbolicznym dokończeniu 2 września 2019 roku, przerwanego przez wybuch II wojny światowej, marszu do szkoły ówczesnej młodzieży. Akcja odbyła się w pierwszy dzień szkoły i jest okazją do tego, aby młodsze i starsze pokolenia mogły wspólnie przywitać nowy rok szkolny. Jednym z symboli tej akcji było wysłuchanie Hymnu Polskich Dzieci Wojny

Pani Dyrektor w swoim dalszym wystąpieniu przedstawiła swoje plany na nadchodzące dni.

Młodzież, grono pedagogiczne, pracownicy administracji i obsługi, usłyszeli życzenia „udanego powrotu do szkoły i zapału do dalszej pracy”. 
Szczególne życzenia skierowano do uczniów, rozpoczynających naukę w klasach pierwszych.