Hazard? Nie, dziękuję.

Pod takim hasłem 12 czerwca odbyło się spotkanie informacyjno-edukacyjne dla uczniów naszej szkoły w ramach ogólnopolskiej kampanii Krajowej Administracji Skarbowej skierowanej do uczniów, nauczycieli i rodziców. Spotkanie odbyło się z inicjatywy pedagogów szkolnych pani Kamilli Krakowskiej i pani Agaty Sztygiel, które zaprosiły do naszej szkoły funkcjonariuszy celno-skarbowych Izby Administracji Skarbowej w Warszawie panią Małgorzatę Saganek […]

VIII Ogólnopolski Festiwal Piosenki Rosyjskiej w Łodzi

W dniach 4-5 czerwca 2019  r. w Łodzi odbył się VIII Ogólnopolski Festiwal Piosenki Rosyjskiej od tradycji do współczesności. Festiwal Piosenki Rosyjskiej jest wydarzeniem kulturalnym i medialnym promującym młodych artystów. Uczestnikami  festiwalu byli uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i starszych klas szkół podstawowych z całej Polski. Festiwal już od lat cieszy się sporą popularnością wśród młodzieży Zespołu Szkół […]

Udział szkoły w realizacji programu edukacyjno-profilaktycznego „ARS, czyli jak dbać o miłość?”

         Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Gąbinie przystąpił do VI edycji programu edukacyjnego „Ars, czyli jak dbać o miłość”. Jest to program profilaktyczny w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych. Projekt jest współfinansowany przez Szwajcarię w ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy z nowymi członkami Unii Europejskiej. Instytucją realizującą projekt jest Państwowa […]

Bądź bezpieczny!

 W ramach działań promujących bezpieczeństwo w naszej szkole podejmowane są różne działania eliminujące zagrożenia oraz promujące właściwe zachowania. W ostatnim czasie została przygotowana tablica informacyjna Bądź bezpieczny, na temat tego, jak dbać o własne bezpieczeństwo, jak unikać sytuacji ryzykownych, jak poradzić sobie w sytuacji, gdy już dojdzie do wypadku i gdzie szukać pomocy w sytuacjach […]