II miejsce dla Zespołu Szkół im. St. Staszica w VII edycji konkursu „Gorączka Złota”  Polskiego Czerwonego Krzyża w kategorii szkół ponadgimnazjalnych.

   17 czerwca w Oddziale Rejonowym PCK w Płocku odbyło się podsumowanie tegorocznej akcji Gorączka Złota PCK –„Detektyw Grosik”. Corocznie akcja prowadzona jest na rzecz dzieci z Płocka i powiatu płockiego, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i rodzinnej. Z inicjatywy Klubu Ośmiu-Młodzieżowego Wolontariatu po raz trzeci włączyliśmy się do tego przedsięwzięcia i przez trzy […]