Liceum

KLASY:

 1. HUMANISTYCZNO – SPOŁECZNA z przedmiotami rozszerzonymi:
 • Język polski
 • Język angielski

Przedmiot wybrany: historia lub geografia

 1. TECHNICZNO- PRZYRODNICZA z przedmiotami rozszerzonymi:
 • Matematyka lub biologia
 • Język angielski

Przedmiot wybrany: chemia lub geografia lub fizyka

oraz NOWOŚĆ!!!

 1. KLASA POŻARNICZA z przedmiotami rozszerzonymi:
 • Matematyka lub wiedza o społeczeństwie

Przedmiot wybrany: chemia lub fizyka

W trakcie kształcenia realizacja treści z zakresu edukacji pożarniczej w obszarach:

 • Ceremoniał i musztra
 • Sport pożarniczy
 • Doskonalenie sprawności fizycznej
 • Bhp
 • Służba w Państwowej Straży Pożarnej
 • Psychologiczne aspekty działań ratowniczych
 • Zjawiska fizykochemiczne i środki gaśnicze
 • Bezpieczeństwo pożarowe budynków
 • Sprzęt do działań ratowniczo – gaśniczych
 • Taktyka zwalczania pożarów
 • Taktyka działań ratowniczych

Po ukończeniu klasy pożarniczej możesz kontynuować naukę na uczelniach wyższych takich jak:

 • Szkoła Aspirantów PSP
 • Szkoła Głowna Służby Pożarniczej
 • Bezpieczeństwo Narodowe
 • Bezpieczeństwo i Higiena Pracy
 • Transport
 • Logistyka

Jak również możesz podjąć pracę w:

 • Ochotniczych Jednostkach Straży Pożarnej
 • Centrach Zarządzania Kryzysowego
 • Komendach Państwowej Straży Pożarnej
 • Służbach Państwowych
 • Jednostkach Ratowniczo – Gaśniczych Państwowej Straży Pożarnej