Studniówka Anno Domini 2016

Tradycyjnie na 100 dni przed maturą maturzyści Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Gąbinie odbyli swój pierwszy poważny bal zwany studniówką. To szczególne wydarzenie miało miejsce w sali bankietowej Rafallo w Bończy.

Studniówka rozpoczęła się powitaniem gości przez maturzystów i prośbą o zabranie głosu przez Danutę Kowalkowską – Fiłoniuk – Dyrektora Zespołu Szkół. Pani Dyrektor serdecznie powitała przybyłych na uroczystość. W swoim wystąpieniu złożyła podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania tegorocznej studniówki. Abiturientom, oprócz wspaniałej zabawy, życzyła powodzenia na egzaminie maturalnym. Podczas uroczystego otwarcia studniówki został odczytany adres zawierający dużo ciepłych słów i życzeń skierowanych do maturzystów od Pana Mariusz Bieńka Starosty Płockiego i Pani Iwony Sierockiej Wicestarosty Płockiego. Również wiele życzliwości padło podczas przemówień Pana Lecha Dąbrowskiego – Przewodniczącego Rady Powiatu Płockiego i Pana Krzysztofa Jadczaka – Burmistrza Miasta i Gminy Gąbin, którzy zaszczycili maturzystów swoją obecnością. W imieniu rodziców, wszystkich zebranych serdecznie powitała Pani Danuta Gil, przekazując życzenia udanej zabawy, wielu wspaniałych wspomnień i zdanej matury. A gdy zabrzmiały pierwsze dźwięki poloneza Pani Dyrektor Danuta Kowalkowska – Fiłoniuk wraz z uczniem klasy IV z Technikum pojazdów samochodowych Michałem Podleśnym rozpoczęła bal studniówkowy. Choreografię tego pięknego tańca ułożyła mama jednego z uczniów technikum Pani Joanna Bartosiak, pod której okiem, przez wiele tygodni pilnie ćwiczyli reprezentanci klasy III Liceum Ogólnokształcącego oraz klas IV Technikum pojazdów samochodowych, ekonomicznego, informatycznego i turystyki wiejskiej. Po części oficjalnej i smacznym posiłku radosna zabawa trwała do białego rana. A wszyscy przecież wiedzą jaka studniówka taka matura…