Zebranie z rodzicami

     17 stycznia 2019 roku, w sali gimnastycznej odbyło się ogólnoszkolne zebranie rodziców. Spotkanie to nie było zwykłym zebraniem podsumowującym I semestr nauki w roku szkolnym 2018/2019, było przede wszystkim cenną lekcją profilaktyczną! Zebranych przywitała Pani Dyrektor Danuta Kowalkowska-Fiłoniuk. W związku z niedzielnymi wydarzeniami w Gdańsku, w swoim wystąpieniu Pani Dyrektor wspomniała, że Nasza Szkoła jest przeciwko mowie nienawiści, agresji, przeciw nowej formie nienawiści – hejtowaniu. Szkoła i jej uczniowie biorą udział w wielu przedsięwzięciach takich jak m.in. program Fundacji Gireremka Szkoła Równego Traktowania 2016 – otrzymaliśmy odznakę z rąk  z-cy Rzecznika Praw Obywatelskich  czy certyfikat Szkoła bez nienawiści. Z osobistym zaangażowaniem p. Marzanny Szafrańskiej zostało zorganizowane szkolenie nt. Narkomanii i dopalaczy. W zastępstwie policjantów operacyjnych Zespołu Profilaktyki Społecznej Nieletnich i Patologii Komendy Miejskiej Policji w Płocku szkolenie poprowadził dzielnicowy Komisariatu Policji w Gąbinie – mł. asp. Paweł Kowalski. Uzależnienie to jest coraz bardziej spotykane u młodych ludzi. Uświadomił zebranych, jak głęboki jest to problem, jakie konsekwencje prawne wiążą się z narkotykami i dopalaczami. Ponadto nauczył rozpoznawać narkotyki – czym one się różnią, ale przede wszystkim uświadomił rodzicom na jakie niepokojące zachowania zwracać szczególną uwagę u swoich dzieci. W kolejnej części zebrania, Panie pedagog – Agata Sztygiel i Kamilla Krakowska wygłosiły referat pt. „Jak chronić dzieci i nastolatków przed narkotykami? –  domowa profilaktyka”. Panie mówiły m.in. o ważnych postawach rodzicielskich w okresie dorastania dziecka, czego dorastające dzieci potrzebują od swoich rodziców, czy też o powodach, dla których młodzież sięga po narkotyki. Ponadto uświadomiły rodziców, jak rozpoznać, że ich dziecko zażywa środki odurzające. Drodzy Rodzice, pamiętajcie! Rodzice są najważniejszym ogniwem profilaktycznym. Uczcie asertywności w sytuacjach trudnych i ryzykownych. Gdy podejrzewacie, że syn/córka zażywa, NIE CZEKAJCIE ! Skontaktujcie się ze specjalista, pedagogiem szkolnym lub wychowawcą – SAMI NIE DACIE RADY! Uzależnienie to nie wstyd, to choroba, która wymaga specjalistycznego leczenia.

W kolejnej części zebrania, nadszedł czas na podsumowanie wyników w nauce. Pani Dyrektor Danuta Kowalkowska-Fiłoniuk zaprezentowała wyniki w poszczególnych klasach. Najlepszą klasą w Liceum pod względem średniej okazała się klasa II LO, natomiast ze względu na frekwencję klasa I LO. W Technikum klasa z najlepszą średnią to II T i III TK/TH, z najlepszą frekwencją to I TK/TH. W Zasadniczej Szkole Zawodowej i Branżowej Szkole I stopnia najlepsze wyniki w nauce osiągnęła klasa III K/M , najlepszą frekwencję miała klasa I K. Pani Dyrektor nadmieniła, że wspólnie z w-ce dyrektor Panią Elżbietą Błaszczyk, postanowiły nagrodzić najlepiej ucząca się klasę w szkole, a także klasę, która osiągnęła najlepszą frekwencję.

Na sam koniec zebrania, zabrała głos Pani Marzena Sosińska. Opowiedziała o przystąpieniu do Trójstronnego Projektu. Uczniowie wraz z nauczycielami Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Gąbinie uczestniczyli w realizacji trójstronnego projektu międzynarodowego ”Sport, Spiel, Spannung, Spaß – Łączy nas Bałtyk“ mającego na celu spotkanie uczniów i nauczycieli niemieckiej szkoły Konrad-Adenauer-Hauptschule Wipperfürth, dwóch rosyjskich szkół: MAOU SOSCH Nr 3 Gusev i Szkoły Majakovskoje oraz dwóch polskich Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zawadzkiem i naszego Zespołu Szkół w Gąbinie. Na koniec, mogliśmy podziwiać trzyletnią współpracę szkół oglądając film.  

Następnie Pani Dyrektor zaprosiła rodziców do sal lekcyjnych na spotkanie z wychowawcami. Bardzo się cieszymy, że na zebranie przybyła tak liczna grupa rodziców.

 

Opracowała: Agata Sztygiel