Przygotowania do praktyk w Grecji

W piątek, 17 stycznia odbyło się spotkanie młodzieży zakwalifikowanej do wyjazdu na praktyki w Grecji z Panią Dyrektor Jadwigą Ireną Milewską, Panią wicedyrektor Marią Elżbietą Błaszczyk i Panią Agatą Chyrą, która jest koordynatorem projektu Erasmus+ w naszej szkole. Podczas niego przedstawiono uczniom harmonogram zajęć przygotowawczych oraz poinformowano o ważnych kwestiach związanych z odbywaniem praktyk za […]