Uczniowie Zespołu Szkół podczas dwutygodniowych praktyk w Grecji

Uczniowie oraz absolwenci Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica uczący się w zawodach: technik hotelarz, technik informatyk, technik pojazdów samochodowych pod okiem nauczycieli odbywają od 31.08 2020 do 11.09.2020 dwutygodniowe praktyki zawodowe w Grecji realizowane ze środków Europejskiego
Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”. 

Aktualne relacje z wydarzenia #Staszic w Grecji 2020 są dostępne codziennie na FB szkolnym. Zapraszamy do zapoznania się z nimi.