„Lekcje z ZUS”

Uczniowie klasy II TE i IV TW/TE przystąpili do autorskiego projektu ZUS „Lekcje z ZUS”, który objęty został honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Obecnie niewielu młodych ludzi zdaje sobie sprawę z tego, jak ważne są ubezpieczenia społeczne i czym skutkuje decyzja o świadomej rezygnacji z tych ubezpieczeń. Organizatorem zajęć w naszej Szkole jest Pani Tatiana Jastrzębska , od bieżącego roku szkolnego członek Komisji Przedmiotów Ekonomicznych. Pierwsza lekcja z ZUS odbyła się 26 października 2016 r. z udziałem Pani Barbary Smardzewskiej-Czmiel  – przedstawicielem  ZUS w Płocku, która z dużym zaangażowaniem i profesjonalizmem przekazała uczniom najważniejsze informacje poparte i zobrazowane filmami dydaktycznymi i prezentacją multimedialną. Celem tych zajęć jest zapoznanie uczniów z zasadami funkcjonowania polskiego systemu ubezpieczeń, jego historią, a także prawami i obowiązkami ubezpieczonych oraz osób prowadzących działalność gospodarczą. Uczniowie otrzymali dodatkowo materiały pomocnicze, zaś dla nauczycieli zostały pozostawione materiały dydaktyczne do przeprowadzenia cyklu kolejnych godzin lekcyjnych.

Tatiana Jastrzębska