Barokowa muzyka i współczesne malarstwo w naszej szkole…

28 lutego 2020 roku  dzięki inicjatywie Pana Dawida Wojtalewicza  absolwenta naszego Liceum Ogólnokształcącego oraz Królewskiej Akademii Sztuk Pięknych w  Antwerpii, który ma w naszej szkole swoją pracownię malarską oraz prowadzi warsztaty dla naszych uczniów i Pani Joannie Matuszewskiej – Prezes Stowarzyszeni a IUVENES, działającego na rzecz szkoły i lokalnego środowiska odbyło się niecodzienne spotkanie. Gościliśmy Pana Marka Snycerskiego – skrzypka, śpiewaka, autora wielu projektów dla dzieci i młodzieży… ale na warszawskiej Pradze. Pan Marek jest przyjacielem Dawida i dzięki tej znajomości mieliśmy zaszczyt uczestniczyć w niezwykłym koncercie, w którym oprócz dźwięków  „Czterech Pór Roku”  Antonio Vivaldiego usłyszeliśmy sonety, na kanwie których powstały wszystkie cztery koncerty: „Zima” , „Wiosna”, „Lato”, „Jesień”. Skrzypek, czytając ich fragmenty przedstawiał  interpretację muzyczną według  kompozytora. W tym czasie Dawid uwiecznił całe wydarzenie na płótnie, tworząc piękne szkice do każdej z prezentowanych części  „Czterech Pór Roku”. Tylu wrażeń artystycznych w jednym czasie nasi uczniowie dawno nie mieli.                              

 Dziękujemy artystom i wszystkim osobom, które zaangażowały się w przygotowanie koncertu.