X Powiatowy Konkurs Wiedzy o Francji, Niemczech, Rosji i Wielkiej Brytanii

W dniu 3 marca 2020 roku odbył się w naszej Szkole Powiatowy Konkurs Wiedzy o Francji, Niemczech, Rosji i Wielkiej Brytanii. Patronat honorowy nad tym przedsięwzięciem edukacyjnym objął Pan Mariusz Bieniek – Starosta Płocki i Pan dr hab. n. med. prof. uczelni Maciej Słodki – Rektor Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku. W konkursie wzięły udział […]

X Jubileuszowe Szkolne Targi Edukacji i Pracy już za nami

Poznanie zasad rekrutacji do szkół wyższych oraz policealnych, oferty instytucji rynku pracy, zasad wstąpienia do służb mundurowych czy rozmowa z pracodawcami były celem organizacji targów edukacyjnych w naszej szkole. To,  jubileuszowe wydanie naszego przedsięwzięcia, odbyło się  pod honorowym patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty oraz Starosty Płockiego Mariusz Bieńka. Miło mam było gościć Panią Iwonę Sierocką – […]