X Jubileuszowe Szkolne Targi Edukacji i Pracy już za nami

Poznanie zasad rekrutacji do szkół wyższych oraz policealnych, oferty instytucji rynku pracy, zasad wstąpienia do służb mundurowych czy rozmowa z pracodawcami były celem organizacji targów edukacyjnych w naszej szkole. To,  jubileuszowe wydanie naszego przedsięwzięcia, odbyło się  pod honorowym patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty oraz Starosty Płockiego Mariusz Bieńka. Miło mam było gościć Panią Iwonę Sierocką – Wicestarostę Płockiego, Dariusza Boszko – wicedyrektora PUP, przedstawicieli Powiatowej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Płocku, przedstawicieli Hotelu Kawallo.

Pomimo, że targi odbyły się po raz dziesiąty z naszymi wystawcami współpracujemy dużo, dużo  dłużej. Organizacja tego  wydarzenia po raz pierwszy była  tylko formalnością i zaproszeniem  Wszystkich przyjaciół szkoły w jednym dniu. Od tego czasu spotykamy się cyklicznie podczas targów ale również organizujemy klasowe spotkania tematyczne w szkole oraz siedzibach wystawców. Tegoroczne wydarzenie było  to także okazją do zapromowania  realizacji w szkole projektu Erasmus +, w ramach którego uczniowie technikum pojazdów samochodowych, informatycznego  i hotelarskiego wyjadą, zdobywać szlify zawodowe, na praktykach zawodowych w Grecji.  Jednocześnie, prelekcja przygotowana  przez Panią Ewę Muchamedczyn z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie Filia w Płocku, uświadomiła uczniom znaczenie mobilności zawodowej na współczesnym polskim i zagranicznym rynku pracy oraz jego tendencje w przyszłości. Podczas targów nie zabrakło również  ciekawych pokazów i prezentacji, np. sztuki wykonywania makijażu, posługiwania się bronią czy masażu biurowego.

Wiedza, jaką zdobyli nasi uczniowie, podczas tej niecodziennej lekcji, na pewno będzie miała wpływ na ich wybory na przyszłość. Miło nam, że mogli z niej skorzystać także uczestnicy X Powiatowego Konkursu Wiedzy o Francji, Niemczech, Wielkiej Brytanii i Rosji.

A żeby dzień minął w pogodnej, radosnej i słodkiej atmosferze zadbali uczniowie, realizujący swoje zdolności artystyczne  w Szkolnej Grupie Wokalnej 
„ Stachórek”,   uczestnicy zajęć podczas których wypieczone zostały ciasteczka oraz Stowarzyszenie IUVENES działające na rzecz szkoły i lokalnego środowiska i Rada Rodziców.

Gościom, Wystawcom oraz Wszystkim , którzy przyczynili się do organizacji X Jubileuszowych Szkolnych Targów Edukacji i Pracy składamy serdeczne podziękowania.                                                   

 Szczególne podziękowania składamy info Płock TV, dzięki czemu relacja z dzisiejszego wydarzenia pojawi się  także  w lokalnej telewizji .