W roku szkolnym 2018/2019 szkoła oferuje naukę w następujących kierunkach:

LICEUM DLA DOROSŁYCH

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych  (bezpłatne)  – oferta na rok szkolny 2018/19

–  nabór na I semestr po Szkole Podstawowej lub Gimnazjum

– nabór na III semestr dla absolwentów Zasadniczej Szkoły Zawodowej

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe oferta na rok szkolny 2018/19:

AU.35 Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji (Technik ekonomista)

EE.8 Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci ( Technik informatyk)

MG.12 Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych(Technik pojazdów samochodowych)

TG.8 Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich( Technik turystyki wiejskiej – uprawnienia rolnicze)

TG.12 Planowanie i realizacja usług w recepcji (Technik hotelarstwa)

AU.65 Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych (Technik rachunkowości)