Realizacja rządowego programu „BEZPIECZNA +” – zadanie 2: „Wolontariusze Staszica budują lokalną solidarność społeczną

„Tylko życie poświęcone innym warte jest przeżycia”
Albert Einstein

Wolontariat to świadoma, bezinteresowna działalność na rzecz innych. W języku łacińskim „volontarius” oznacza „dobrowolny, chętny”. Organizacja Narodów Zjednoczonych wyznaczyła 5 grudnia na Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. W Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Gąbinie od dwunastu lat działa Klub Ośmiu – Młodzieżowy Wolontariat, który realizuje różne zadania związane z niesieniem pomocy potrzebującym.

Integracja z osobami niepełnosprawnymi i starszymi znalazła się w projekcie, który realizuje Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Gąbinie w ramach Rządowego programu „Bezpieczna +” przy współpracy z organem prowadzącym szkołę Powiatem Płockim. Szkolnym koordynatorem programu jest Pan Sławomir Sztygiel – Wicedyrektor Szkoły.

Od wielu lat szkolny wolontariat organizuje jesienne spotkania integracyjne.

Spartakiada W dniu 10 grudnia została zorganizowana minispartakiada „Sport dla wszystkich” dla niepełnosprawnych uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Goślicach i w Mocarzewie. Pani Danuta Kowalkowska-Fiłoniuk Dyrektor Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica, dokonała uroczystego otwarcia spartakiady, a uczennice klasy II LO przeprowadziły rozgrzewkę dla zawodników. Nauczyciele wychowania fizycznego: Pan Bartosz Chyra, Pani Jolanta Kędzia, Pan Mariusz Opasiński i Pan Paweł Szczypawka przygotowali bardzo ciekawe i widowiskowe konkurencje, w których uczestniczyli zaproszeni uczniowie i wolontariusze. Wszyscy tego dnia byli zwycięzcami, dlatego też każdy otrzymał dyplom, medal i symboliczną nagrodę. Gościem specjalnym był Pan Janusz Radgowski, niepełnosprawny maratończyk, który podarował kurtkę ze swym mottem „Każdy ma swój Mount Everest” jednemu z wolontariuszy.

To spotkanie stało się okazją do rozwijania umiejętności interpersonalnych, współpracy zespołowej oraz kształtowania postawy otwartości i wrażliwości na potrzeby innych. Uśmiechy na twarzach uczestników były najlepszym dowodem na to, że warto organizować takie imprezy.

W przygotowanie tego przedsięwzięcia oprócz nauczycieli wf zaangażowali się Pani Tatiana Jastrzębska, Pani Anna Kalwasińska, Pani Kamilla Krakowska, Pani Alicja Lodzińska, Pani Marzena Sosińska, Pani Karina Świerczyńska, Pan Konrad Obidowski i Pan Adam Zalewski.

Wigilia Szczególny czas w roku to grudzień i adwent, który nastraja do większego zainteresowania się osobami w otaczającym nas środowisku. Mając to na względzie Klub Ośmiu przygotował „Wieczór wigilijny” dla pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w Koszelewie, którzy przybyli wraz z Panią Dyrektor Dorotą Jędra i Panią Grażyną Dubielak – Kierownikiem Działu Pielęgnacyjno-Opiekuńczo-Terapeutycznego oraz przedstawicielami pracowników. Gościliśmy także Pana Piotra Donarskiego – Komendanta Policji w Gąbinie, Pana Grzegorza Szkopka – redaktora „Tygodnika Płockiego”, Pana Jakuba Ziółkowskiego – radnego Miasta i Gminy Gąbin i redaktora portalu „Teraz Gąbin”. Wolontariusze zadbali o stosowną oprawę tego spotkania: opłatek, świątecznie udekorowane stoły, choinka, kolędy w wykonaniu uczniów klasy II TI i pyszne wigilijne potrawy.

Pani Danuta Kowalkowska-Fiłoniuk, Dyrektor Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Gąbinie, powitała wszystkich, podziękowała za przybycie i złożyła życzenia świąteczne. Pani Dyrektor DPS, Pan Komendant Policji, Pan Jakub Ziółkowski i ksiądz Robert Kamiński oraz przedstawicielka pensjonariuszy również przyłączyli się do świątecznych życzeń. Jeden z wolontariuszy przekazał życzenia od Klubu Ośmiu:

„Maleńka skromna stajenka – a wielkie wydarzenie.
Kruche Dzieciątko – a same Anioły przybyły popatrzeć.
Zimna, ciemna noc – a jasna gwiazda na niebie.
Krowy i osiołki – a bogaci Królowie w odwiedziny przychodzą.
Cuda naprawdę się zdarzają…
Lichy żłóbek – staje się tronem dla Króla.
Zwykłe siano – służy jako schowek na mirrę, kadzidło i złoto.
Jeden dzień w roku – a kłótnie i spory cichną.
Środek zimy – a jednak jakoś ciepło na sercu.
Niemożliwe staje się możliwe…
W ten wyjątkowy dzień życzymy Państwu niezwykłej wiary w cuda…
te duże i te najmniejsze.
Niech dzieją się z Waszych sercach i w Waszym życiu tak często,
jak tego potrzebujecie.”

Świąteczna atmosfera zbliża ludzi do siebie. Tego wieczoru nikt się nie spieszył, był czas na rozmowy i miłe słowa. Dla młodzieży spędzenie wolnego czasu z osobami w trudnej sytuacji życiowej, niepełnosprawnymi i starszymi stało się okazją do lepszego poznania ich potrzeb i problemów oraz refleksji i wyciągnięcia wniosków na przyszłość, ale także uczyło empatii, współpracy w grupie i kultywowania świątecznych tradycji.

Wolontariusze przygotowując ten wieczór otrzymali wsparcie od Pani Marii Elżbiety Błaszczyk, Pani Tatiany Jastrzębskiej, Pani Ludmiły Koprowicz, Pani Kamilli Krakowskiej, Pani Alicji Lodzińskiej, Pani Marii Olszewskiej, Pani Marzeny Sosińskiej, Pani Kariny Świerczyńskiej, Pana Władysława Durmaja, Pana Marka Pietrzaka, Pana Konrada Obidowskiego i Pana Adama Zalewskiego.

Młodzież zaangażowała się całym sercem w to przedsięwzięcie – chętnie zostawała po lekcjach i starała się zrealizować powierzone zadania jak najlepiej. Dziękujemy i liczymy na dalszą owocną współpracę.


Opracowali: Marzena Sosińska i Sławomir Sztygiel