VIII Powiatowy Konkurs Wiedzy o Francji, Niemczech, Rosji i Wielkiej Brytanii

W dniu 21 lutego 2018 roku odbył się w naszej Szkole Powiatowy Konkurs Wiedzy o Francji, Niemczech, Rosji i Wielkiej Brytanii. Patronat honorowy nad tym przedsięwzięciem edukacyjnym objął Pan Mariusz Bieniek – Starosta Płocki i prof. nadzw. dr hab. n. med. Maciej Słodki – Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku.

W konkursie wzięły udział trzyosobowe drużyny z sześciu szkół: z Gimnazjum im. Książąt Mazowieckich w Sannikach, ze Szkoły Podstawowej im. ppor. Emilii Gierczak z oddziałami gimnazjalnymi w Łącku, z Zespołu Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku, z Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Staroźrebach, z Zespołu Szkół im. Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie i z Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Gąbinie.

Każda drużyna przystępowała do dwóch etapów: pisemnego i ustnego. W części pisemnej należało wspólnie rozwiązać test wielokrotnego wyboru, natomiast w części ustnej zespoły losowały kolejno pytania dotyczące wiedzy o Francji, Niemczech, Rosji i Wielkiej Brytanii za 4, 6 lub 8 punktów.

Pytania przygotowali nauczyciele Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Gąbinie: Panie Kamilla Krakowska, Kinga Lewandowska, Wiesława Marcinkowska-Kamińska i Marzena Sosińska.

W Komisji Konkursowej zasiedli przedstawiciele Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku i nauczyciele ze szkół ponadgimnazjalnych powiatu płockiego oraz gimnazjów: Panie Anna Araucz, Magdalena Dziarnowska, Magdalena Kijek, Kamilla Krakowska, Ilona Krawczyk-Noureldeen, Kinga Lewandowska i Ewa Smagała. Nad całością przedsięwzięcia czuwała Pani Marzena Sosińska, a Pani Tatiana Jastrzębska pomagała jako asystentka techniczna.

Przed rozpoczęciem etapu pisemnego Pani Dyrektor Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica Danuta Kowalkowska-Fiłoniuk powitała wszystkich przybyłych. W przerwie między częścią pisemną i ustną drużyny wraz z młodzieżą Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Gąbinie zwiedziły VIII Targi Edukacji i Pracy. Rozgrywki w etapie ustnym poprowadziła Weronika Tarka uczennica klasy II TI i przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego. W tej części uczestniczyli przedstawiciele klas liceum, technikum i ZSZ jako publiczność. Po przeprowadzeniu etapu ustnego doradcy zawodowi OHP Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Płocku przedstawili prelekcję pt.: Umiejętności językowe a współczesny rynek pracyoraz „Handel ludźmi”. Następnie zostały ogłoszone wyniki oraz wręczone dyplomy, nagrody i wyróżnienia.

Nagrody dla najlepszej drużyny ze szkół ponadgimnazjalnych i z gimnazjów ufundowało Starostwo Powiatowe w Płocku, a Pani Dyrektor Danuta Kowalkowska-Fiłoniuk wręczyła je zwycięzcom. Pani Anna Araucz przedstawicielka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej przekazała upominki od swojej Uczelni. Nagrody ufundował również Goethe-Institut w Warszawie i nasza Szkoła.

Pani Danuta Kowalkowska-Fiłoniuk Dyrektor Szkoły złożyła gratulacje, podziękowała wszystkim za przybycie oraz dokonała uroczystego zakończenia konkursu.

Pierwsze miejsce zajęła drużyna Gimnazjum im. Książąt Mazowieckich w Sannikach (w składzie: Aleksandra Jankowska, Patrycja Siennicka i Gabriela Wachowicz) i drużyna licealistów z Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Staroźrebach (w składzie: Mateusz Gajewski, Adrianna Janik i Dorota Klimkiewicz), drugie miejsce drużyna gimnazjalistów ze Szkoły Podstawowej im. ppor. Emilii Gierczak w Lącku (w składzie: Julia Lenard, Ilona Wituska i Dominika Zielińska) i drużyna Zespołu Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku (w składzie: Albert Chodorowski, Joanna Kobuszewska i Mateusz Suwała), trzecie miejsce drużyna Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Gąbinie (Zofia Machała, Patryk Mićkowski i Zuzanna Rojek). Gratulujemy!

W imieniu organizatorów za wsparcie i współpracę przy organizacji tego przedsięwzięcia edukacyjnego dziękujemy Starostwu Powiatowemu w Płocku i Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku.

W następnym roku szkolnym planujemy kolejną edycję Powiatowego Konkursu Wiedzy o Francji, Niemczech, Rosji i Wielkiej Brytanii.