Uroczystość zakończenia roku szkolnego maturzystów 2018

            Piątek 27. kwietnia był dniem szczególnym dla uczniów klas maturalnych Technikum w Zespole Szkół im. St. Staszica w Gąbinie. Zamknęli bowiem pewien etap i przewracając kolejną kartę księgi zdarzeń, wchodzą w w nowy rozdział – dorosłe życie.

            Uroczystość zaszczycili swoją obecnością: Dyrektor Wydziału Kultury, Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Płocku – Pani Małgorzata Struzik, Burmistrz Miasta i Gminy Gąbin – Pan Krzysztof Jadczak, Proboszcz Parafii Gąbin – Ksiądz Andrzej Świderski, Przewodniczący Komitetu Zjazdowego Absolwentów Szkolnictwa Zawodowego w Z. S. Gąbin – Pan Tadeusz Żerowski oraz przedstawiciele rodziców uczniów, kończących szkołę.

            Po wprowadzeniu sztandarów i odśpiewaniu „Mazurka Dąbrowskiego” Dyrektor Szkoły – Pani Danuta Kowalkowska-Fiłoniuk powitała przybyłych Gości, Grono Pedagogiczne oraz młodzież. Zwróciła się do bohaterów dzisiejszej uroczystości, wyrażając radość, że dzięki rodzicom, nauczycielom i wychowawcom  otrzymali to, co najcenniejsze: „wiedzę, która daje wiarę we własne możliwości, mądrość, która uczy patrzeć słuchać i myśleć i wrażliwość na potrzeby innych”.

Głos zabrała również Pani Dyrektor- Małgorzata Struzik, która cząstkę swojego życia spędziła w naszej szkole. Dziś wspominając ten fakt odniosła się do przyszłych maturzystów, życząc im powodzenia i godnego, odważnego wkroczenia w dorosłe życie.

Gratulacje oraz życzenia trafnych wyborów skierował również do absolwentów Burmistrz- Pan Krzysztof Jadczak.

Ciepłe i życzliwe przesłanie padło z ust Księdza Andrzeja Świderskiego. Uświadomił wszystkim,  że szkolne lata były wstępem do dorosłego, odpowiedzialnego życia i należy zawsze pamiętać, w dążeniu do nowych celów, o wierności dobrym, prawym wartościom. Zaprosił uczniów oraz nauczycieli na mszę św. w ich intencji, która odbędzie się 02. maja b.r. o godz. 17:30.

            Nadszedł czas na przekazanie sztandaru. Ceremoniału dokonał wicedyrektor Szkoły Pan Sławomir Sztygiel zaś dalszą część uroczystości poprowadziła wicedyrektor Pani Elżbieta Błaszczyk.

            Starostwo Powiatowe ufundowało upominek dla najlepszego ucznia – Marcina Bartnickiego z Technikum Informatycznego, który wraz z Dyplomem Wzorowego Ucznia odebrał go z rąk Pani Dyrektor Małgorzaty Struzik oraz Pani Dyrektor Szkoły Danuty Kowalkowskiej- Fiłoniuk. Listem gratulacyjnym została również uhonorowana mama ucznia Pani Iwona Duplicka. Marcin Bartnicki jako „najlepszy z najlepszych” odebrał też gratulacje i nagrodę książkową z rąk Pana Krzysztofa Jadczaka.

            Upominki ufundowane przez Starostwo otrzymali również uczniowie, którzy wyróżnili się aktywną pracą na rzecz Szkoły, promując ją w środowisku lokalnym. Byli to: Witold Garstka i Jan Sapiński z Technikum Informatycznego.

             Na nagrodę zasłużył również uczeń z Technikum Pojazdów Samochodowych – Mateusz Petrykowski, który pod kierunkiem nauczycieli – Pana Grzegorza Cichosza i Adama Zwarycza  efektywnie realizuje ogólnopolski projekt „Szkoła Renowacji Pojazdów”.

            Młodzież kończąca szkołę bardzo aktywnie włączała się w jej życie. Liczne osiągnięcia w konkursach, w zakresie sportu, wolontariatu, języków obcych,informatyki, czytelnictwa i innych znaczących przedsięwzięciach zostały zauważone i nagrodzone przez opiekunów. Zważywszy na liczbę nagrodzonych to bardzo znaczący fakt, że mamy tak aktywnych i chętnych do działania młodych ludzi, którzy odnosząc sukcesy sławią imię szkoły,tworzą jej pozytywny wizerunek i promują ją w środowisku lokalnym i krajowym.

             Kiedy nadszedł czas, wychowawcy po raz ostatni odczytali listę obecności swoich uczniów wywołując ich ,ale już nie do tablicy, a po odbiór świadectw ukończenia szkoły.

Klasy przedmaturalne zaś postarały się „ocalić od zapomnienia” wspólne chwile obdarowując absolwentów upominkami – mosiężnymi tarczami z logo Szkoły.

            W podziękowaniu za lata nauki, upominki i uroczystość, uczniowie Ewelina Chmielewska i Witek Garstka zapewnili, że zdobyta wiedza i umiejętności zaowocują w ich przyszłym życiu, a wyrazem wdzięczności były kwiaty, złożone na ręce obecnych Gości, nauczycieli i wychowawców.    

Po wyprowadzeniu pocztów sztandarowych młodsi uczniowie z klas: II LO, III TE/TI, I LO, III TK/TH oraz II TI zaprezentowali zabawny program artystyczny – „Wspomnienia ze szkolnej ławki.”

            Ostatnim akordem było wystąpienie Pani Dyrektor Danuty Kowalkowskiej-Fiłoniuk, która podziękowała Gościom za obecność i uświetnienie uroczystości, uczniom wraz z opiekunami – Panią Elizą Bałdygą i Panią Joanną Woźniak  za program artystyczny, Pani Marii Olszewskiej za scenografię oraz wszystkim, którzy włączyli się w przygotowanie i realizację uroczystego wręczenia świadectw młodzieży klasy IV Technikum Pojazdów Samochodowych i Technikum Hotelarstwa oraz klasy IV Technikum Informatycznego.

Kochani Absolwenci, zapisaliście się godnie w historii naszej Szkoły, niechaj i ona wpisze się trwałymi zgłoskami w historię Waszego życia.