Nowe kolekcje roślin w przyszkolnym parku – realizacja projektu…

Na przełomie czerwca i lipca 2018 roku został zrealizowany w naszej Szkole Projekt Powiatu Płockiego, koordynowany przez Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich „Ochrona bioróżnorodności oraz ograniczenie negatywnego oddziaływania ruchu turystycznego na obszary cenne przyrodniczo i promowanie lokalnych walorów przyrodniczych na terenie powiatu płockiego”.

Zapraszamy do zwiedzania nowych aranżacji roślinnych.

Wszystkim, zaangażowanym w realizowanie projektu składamy serdeczne podziękowania.