Zakończenie roku szkolnego 2017/2018 w Zespole Szkół im. St. Staszica

Zakończenie roku szkolnego 2017/2018 w Zespole Szkół im. St. Staszica było jednocześnie uroczystością wręczenia świadectw ukończenia szkoły dla klasy III M. Obecnością swoją zaszczycili nas zaproszeni Goście: Pani Iwona Sierocka – Wicestarosta Płocki, Pani Małgorzata Struzik – Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych, Ks. Kanonik dr Andrzej Świderski, Pan Sławomir Felczak – Przewodniczący Rady Rodziców, Pani Bogusława Wernik – mama najlepszej w szkole uczennicy oraz Pan Tadeusz Żerowski – Przewodniczący Komitetu Zjazdowego Absolwentów Szkół Zawodowych.

             Po ceremoniale wprowadzenia sztandarów i odśpiewania Hymnu, Pani Dyrektor Danuta Kowalkowska- Fiłoniuk powitała serdecznie zaproszonych Gości i obecnych w sali uczniów i nauczycieli. Zwróciła się do uczniów, którzy odbierali świadectwa promocyjne do klasy następnej, ale w szczególny sposób odniosła się do Absolwentów, kończących  Szkołę: „Wszechświat jest niepojętą tajemnicą otoczoną nieskończonym cudem istnienia. Życie to wieczne szukanie” – szukajcie tego Waszego miejsca na ziemi, podejmujcie kolejne wyzwania na miarę Waszych marzeń i bądźcie szczęśliwi. Pani Dyrektor podziękowała również Nauczycielom za trud i zaangażowanie oraz rodzicom za współpracę.

W ciepłych słowach zwrócili się do Absolwentów  zaproszeni Goście – Wicestarosta Pani Iwona Sierocka i Ksiądz Andrzej Świderski. Świętując dziś i ciesząc się z zebranego żniwa wytężonej pracy i nauki nadszedł czas na nagrodzenie najlepszego Absolwenta – Erwina Lewandowskiego, który odebrał nagrodę z rąk Wicestarosty – Pani Iwony Sierockiej i Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych – Pani Małgorzaty Struzik. Na wyróżnienie zasłużyli również Sebastian Kalinowski i Rafał Fortuna. Za wzorową postawę uczniowską na zajęciach praktycznych nagrodzony został Kacper Mamcarz, zaś za osiągnięcia sportowe Krystian Tarka. Kiedy wybrzmiały po raz ostatni nazwiska  odczytane według listy z dziennika, uczniowie odebrali z rąk wychowawcy – Pani Kamilli Krakowskiej świadectwa ukończenia Szkoły.

            Po ceremoniale przekazania młodszym kolegom sztandaru Samorząd Uczniowski pożegnał Absolwentów, a ci, dziękując za lata nauki  spędzone w murach Szkoły obiecali: „Będziemy tu powracać pamięcią, każdy z nas zabierze ze sobą cząstkę klimatu, tradycji, wpajanych zasad i wartości.”

            Rok szkolny 2017/2018 był czasem wytężonej pracy i nauki dla pozostałych uczniów. Swoją pracowitością i systematycznością na nagrodę ufundowaną przez Starostwo Płockie zasłużyła uczennica z klasy I LO – Agata Wernik. Odebrała ją z rąk Wicestarosty Płockiego – Pani Iwony Sierockiej oraz  Dyrektor  Wydziału Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych – Pani Małgorzaty Struzik. Wspomniana uczennica otrzymała również Dyplom Wzorowego Ucznia. Serdecznie gratulujemy Agacie oraz jej Mamie – Pani Bogusławie Wernik, która była obecna przy zaszczytnym wyróżnieniu córki.

Na nagrody za naukę i inne osiągnięcia zasłużyło wielu jeszcze uczniów; zostały one wręczone przez wychowawców, opiekunów kół i zajęć w obecności wszystkich uczestniczących w uroczystości.

Po wyprowadzeniu sztandarów i krótkiej części muzycznej każda klasa wraz z wychowawcą przeszła do swojej sali lekcyjnej, by po raz ostatni w tym roku zasiąść w ławie szkolnej i odebrać świadectwo promujące do klasy następnej.

Mówiąc „Do zobaczenia” życzymy wszystkim dobrego i bezpiecznego wypoczynku, udanych wakacji i „naładowania akumulatorów” do pracy i nauki w nowym roku szkolnym.