Witajcie w naszej wspólnej Szkole!

            „My uczniowie Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Gąbinie uroczyście ślubujemy!” – te słowa przysięgi wypowiadane głośno przez najmłodszych uczniów naszej Szkoły wybrzmiały w sali gimnastycznej 18 września. Tego dnia pierwszoklasiści przyrzekali dbać o honor Szkoły i godnie ją reprezentować oraz wzbogacać dobre tradycje. Obiecali uczyć się sumiennie, przestrzegać norm kulturalnego zachowania się, okazywać szacunek rodzicom, opiekunom, nauczycielom, wychowawcom i pracownikom szkoły. Być koleżeńskim i nieobojętnym na krzywdę innego człowieka. Ślubowali doskonalić swoje człowieczeństwo i patriotyzm, zgodnie z hasłem przodków naszych: „Bóg, Honor, Ojczyzna”. Uczniów klas pierwszych ciepłymi słowami powitała Pani Danuta Kowalkowska – Fiłoniuk. Pani Dyrektor, która życzyła pierwszoklasistom sukcesów w nauce oraz chęci do rozwijania swoich talentów i pasji.

            Nie ma ślubowania bez tradycyjnych „otrzęsin”, które poprzez wspólną zabawę i śmiech włączają uczniów do społeczności szkolnej. O niezapomniane wrażenia zadbał Samorząd Uczniowski, który pod opieką Pani Kingi Lewandowskiej przygotował dla pierwszoklasistów i ich wychowawców ciekawe konkurencje – było robienie „pysznej” kanapki, był portret wychowawcy i jedzenie ciasteczek.

            Witajcie w naszej Szkole „Pierwszaki”!

M. Mofina-Olejnik