VII edycja Szkolnego Konkursu Wiedzy o Rosji

            Jak co roku, w listopadzie odbył się szkolny Konkurs Wiedzy o Rosji. Konkurs jest skierowany do uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej i Branżowej Szkoły I Stopnia. Jego celem jest sprawdzenie wiedzy na temat Rosji.

W konkursie wzięło udział dziewięciu uczniów z klas II km i III km. Uczestnicy mieli za zadanie rozwiązać test, który obejmował zagadnienia z dziedziny geografii, literatury, muzyki, historii i polityki Rosji. Pierwsze miejsce zajął  uczeń  klasy II km Damian Sulkowski. Drugie miejsce zajął Maciej Majewski – uczeń klasy II km. Trzecie miejsce przypadło Patrykowi Pawlakowi z klasy III km.

Laureaci konkursu zostali uhonorowani dyplomami oraz nagrodami książkowymi i rzeczowymi.

opracowała

Kamilla Krakowska