WYJAZD DYDAKTYCZNY DO TEATRU DRAMATYCZNEGO I MUZEUM ŻYDÓW MAZOWIECKICH W PŁOCKU

Od wielu lat Nasza Szkoła współpracuje z Teatrem Dramatycznym w Płocku.  W  wyniku tej współpracy odbywają się wyjazdy naszych uczniów jak i nauczycieli, pracowników administracji i obsługi na ciekawe spektakle. Od ponad 20 lat inicjatorką i organizatorką wyjazdów naszej młodzieży do teatru w Płocku jest p. Marzanna Szafrańska.    Dnia 07.12.18 r. uczniowie z klas: III […]

„Dzielimy się z Wami naszymi talentami – wspólne kolędowanie”

   Jak co roku 6 grudnia uczestniczyliśmy w uroczystym rozstrzygnięciu konkursu na „Najpiękniejszą Szopkę Bożonarodzeniową” w Domu Pomocy Społecznej w Koszelewie. W konkursie udział wzięły domy pomocy społecznej i warsztaty terapii zajęciowej działające na terenie Powiatu Płockiego. Na spotkanie przybyło wiele gości m.in. Pani Iwona Sierocka – Wicestarosta Płocki, ks. kan. Jerzy Drozdowski, kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka […]

Wycieczka integracyjna do Płocka

  16 listopada grupa młodzieży z klasy II i IV technikum udała się na integracyjną wycieczkę do Płocka. Pierwszym punktem było zwiedzenie Katedry Płockiej, po której oprowadził nas sam proboszcz Stefan Cegłowski. W ten sposób uczniowie dowiedzieli się nie tylko kiedy powstała ta piękna bazylika, ale także, co oznacza słowo „katedra”, co symbolizują płaskorzeźby na […]