Wizyta Księdza Biskupa Mirosława Milewskiego w naszej szkole

W dniu 6 września 2019r. w naszej szkole z wizytą duszpasterską gościł Ksiądz Biskup Mirosław Milewski wraz z ks. profesorem Andrzejem Świderskim – proboszczem parafii w Gąbinie oraz wikariuszami  ks. Patrykiem Zawadzkim i ks. Grzegorzem Marzec. 

Uroczystego przywitania Księdza Biskupa dokonała Pani Dyrektor Jadwiga Milewska wraz wicestarostą powiatu płockiego Panią Iwoną Sierocką. W imieniu młodzieży Zespołu Szkół  powitania dokonali przedstawiciele samorządu uczniowskiego z Weroniką Tarką na czele. Uroczystość uświetnił występ szkolnego chóru. Podczas uroczystości wyświetlona została prezentacja przedstawiająca szkołę, jej działania, organizowane uroczystości i osiągnięcia uczniów. 

Ksiądz Biskup Mirosław Milewski skierował do całej społeczności szkolnej bardzo pouczające słowo pasterskie za co jesteśmy szczególnie wdzięczni. 

W imieniu władz powiatu płockiego głos zabrała Pani wicestarosta Iwona Sierocka – dziękując Księdzu Biskupowi za wizytę, prosiła również o modlitwę za całą społeczność Zespołu Szkół. 

Ksiądz Biskup zwiedził naszą szkołę oraz dokonał pamiątkowego wpisu do Szkolnej Księgi Pamiątkowej. 

W imieniu całej Społeczności szkolnej wyrażamy naszą wdzięczność za obecność, za słowo pasterskie skierowane do nas. Dziękujemy za modlitwę w naszej intencji i za cały trud kanonicznej wizytacji parafii Gąbin, za wszystkie rozmowy, spotkania, błogosławieństwo.

Dyrekcja i Społeczność Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Gąbinie