III Powiatowy Dzień Bezpiecznego Internetu 2020 „Działajmy razem!”

III Powiatowy Dzień Bezpiecznego Internetu 2020

„Przenieśmy się teraz do jednej ze szkół na lekcję poświęconą ochronie prywatności w Internecie. Słuchajcie uważnie historii, o których opowiadają wasi rówieśnicy, na ich podstawie opracujemy zasady bezpieczeństwa w sieci.”

Od słów wprowadzających do scenek związanych z ochroną prywatności w sieci młodzież Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Gąbinie rozpoczęła Dzień Bezpiecznego Internetu 2020.

„W dobie globalnej wioski, gdzie przepływ informacji jest błyskawiczny, a reakcje na nie jeszcze szybsze, zachęcajmy do refleksyjnego podejścia do pojawiających się w sieci „newsów”, uczmy tolerancji i tworzenia kultury zrozumienia oraz promujmy pozytywne zastosowania Internetu.

Nazywajmy po imieniu sytuacje groźne dla użytkowników sieci, takie jak np. hejt i wskażmy, jak reagować na nie, a także, jak zabezpieczać urządzenia telekomunikacyjne, które służą nam do komunikowania się w sieci.

Organizując naszą inicjatywę pragniemy zachęcić wszystkich do aktywnego uczestnictwa w współtworzeniu twórczego i bezpiecznego środowiska online.”

III Powiatowy Dzień Bezpiecznego Internetu, który w tym roku odbywał się pod hasłem „Działamy razem!” to trzecia edycja tej uroczystości, która przybrała charakter cykliczny i na stałe wpisała się do kalendarza uroczystości szkolnych i lokalnych. W naszej szkole odbyła się 27 lutego 2020.

Uroczystość została zorganizowana pod patronatem pana Mariusza Bieńka – Starosty Płockiego oraz Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku, we współpracy z Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Płocku. Patronat medialny nad uroczystością objął Tygodnik Płocki.

Organizując tegoroczną edycję Dnia Bezpiecznego Internetu postanowiliśmy zaadresować ją do młodzieży, przedstawicieli sektora edukacyjnego, przedstawicieli samorządów oraz praktyków pracujących z dziećmi i młodzieżą.

Miło nam było gościć na uroczystości przedstawicieli Starostwa Powiatowego w Płocku, wydziału Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych Panią Katarzynę Królikowską oraz Panią Ewę Sosnowską, pana dr Pawła Kaczmarczyka, prodziekana Wydziału Nauk Ekonomicznych i Informatycznych Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku, pana Mariana Kuć, nauczyciela i konsultanta w zakresie edukacji informatycznej zawodowej i nowoczesnych technik nauczania Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Płocku, Pana Dariusza Boszko z-ce Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy wPłocku, panią Jadwigę Garstkę Prezesa Banku Spółdzielczego w Gąbinie,  pana dr Macieja Dębskiego, założyciela i prezesa Fundacji DBAM O MÓJ Z@SIĘG, socjologa i edukatora problemów społecznych, wykładowcę akademickiego, eksperta w realizacji badań naukowych, eksperta Najwyższej Izby Kontroli oraz Rzecznika Praw Obywatelskich, pana mgr. Roberta Kapturskiego, architekta i administratora systemów IT i bezpieczeństwa, wykładowcę Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku, dyrektorów, nauczycieli oraz przedstawicieli młodzieży z okolicznych szkół podstawowych i średnich.

Od rana młodzież z okolicznych placówek oraz uczniowie Zespołu Szkół brali udział w wykładach dotyczących bezpiecznego korzystania z zasobów Internetu, gdzie poznawali metody bezpiecznego korzystania z bankowości elektronicznej i w warsztatach o przeciwdziałaniu mowie nienawiści – „Nie hejtuję – reaguję”. Warsztaty i wykłady prowadzili edukatorzy związani z Mazowiecką Uczelnią Publiczną w Płocku: pani Maria Kapturska i pan Robert Kapturski oraz panie Kamilla Krakowska i Agata Sztygiel – pedagodzy naszej szkoły.

Podczas uroczystości staraliśmy się w nowatorski sposób włączyć całą publiczność do aktywnego udziału, m.in. przeprowadziliśmy krótką ankietę dotyczącą hejtu i aktywności w sieci. Ankieta spotkała się z dużą aprobatą o czym świadczyła duża ilość biorących w niej udział osób i ekspresyjne reakcje.

Przedstawiliśmy krótką historię organizacji Dnia Bezpiecznego Internetu w naszej szkole – nasze inicjatywy realizowane na przestrzeni lat 2007-2019.

Młodzież przygotowała i przedstawiła w formie prezentacji multimedialnej statystyki związane z użytkowaniem smartfonów oraz nadużywaniem Inernetu przez dzieci i młodzież. Badanie Młodzi Cyfrowi, które było podstawą komentowanych statystyk przeprowadziła Fundacja Dbam o Mój Z@sięg i Uniwersytet Gdański we współpracy z firmami Librus oraz PCG Edukacja.

Bardzo ważnym punktem uroczystości były wykłady przeprowadzone przez zaproszonych ekspertów. Mieliśmy możliwość wysłuchać i obejrzeć bardzo pouczającą prezentację przygotowaną i przedstawioną przez dr. Macieja Dębskiego pt. „Dlaczego w świecie cyfrowym tak ważne są relacje osobiste” oraz prezentację przygotowaną przez pana Roberta Kapturskiego pt. „Rozsądni w sieci – FakeNews”. Obydwie prelekcje były ciekawe i pouczające, spotkały się też z żywą reakcją uczestników konferencji.

Podczas uroczystości odbył się również „Powiatowy Konkurs z Zakresu Wiedzy o Bezpieczeństwie w Sieci i Internecie”. Konkurs został przeprowadzony w dwóch kategoriach: szkoły średnie oraz szkoły podstawowe. Składał się z trzech części: najpierw 15 pytań testowych na które uczniowie odpowiadali za pomocą zestawu do testów elektronicznych IVOTE, druga konkurencja to wykreślanka, gdzie zadaniem startujących było wykreślenie jak najwięcej z 18 haseł ukrytych w rozsypance liter, zaś trzecia konkurencja to krzyżówka. Wszystkie pytania i hasła były ściśle związane z tematyką bezpieczeństwa w sieci Internet. Wszystkie konkurencje przeprowadzono na sali podczas uroczystości. Uczniowie szkół podstawowych startowali w dwuosobowych zespołach, zaś przedstawiciele szkół średnich pojedynczo. Konkurs opracowali pani Eliza Bałdyga, pani Elżbieta Ostrowska i pan Piotr Pietracho. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwało jury w składzie: pani Elżbieta Ostrowska, pani Monika Bogdzińska, w-ce Dyrektor pani Maria Elżbieta Błaszczyk oraz pani Anna Kiełbasa – przedstawicielka nauczycieli ze szkół biorących udział w konkursie.

Laureatami konkursu w kategorii szkół średnich zostali:

I miejsce – Dominika Siekiera, uczennica Zespołu Szkół im. Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie,

II miejsce – Michał Żuchowicz, uczeń Zespołu Szkół im. St. Staszica w Gąbinie,

III Miejsce – Wiktor Ablewski, uczeń Zespołu Szkół im Leokadii Bergerowej w Płocku.

Wyróżnienia za zwycięstwa w poszczególnych konkurencjach otrzymali: Dominika Siekiera i Michał Żuchowicz.

Laureatami konkursu w kategorii szkół podstawowych zostali:

I miejsce zajął zespół w składzie: Łukasz Dzierbicki i Igor Marciniak ze Szkoły Podstawowej im. Obrońców Dobrzykowa z 1939r. z Dobrzykowa.

II miejsce uczniowie Natalia Jankowska i Filip Kamiński ze Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej z Gąbina.

III miejsce uczniowie: Bartłomiej Bucholtz i Mateusz Rozkosz ze Szkoły Podstawowej imienia Fryderyka Chopina z Sannik.

Wyróżnieni zostali: Bartosz Macek i Mateusz Smolarek ze Szkoły Podstawowej w Borkach.

Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy za udział w konkursie.

Laureatom gratulujemy 😊

Nagrody w konkursie ufundowali: Starostwo Powiatowe w Płocku, Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku oraz Bank Spółdzielczy w Gąbinie, mieszczący się przy ul Dobrzykowska 1.

Kolejnym punktem uroczystości był panelu dyskusyjny, do którego zaprosiliśmy panią dyrektor Zespołu Szkół w Gąbinie Jadwigę Irenę Milewską, pana Mariana Kuć, pana dr Macieja Dębskiego oraz pana mgr inż. Roberta Kapturskiego. Goście podjęli dyskusję, w której odnosili się do zadawanych przez organizatorów pytań. Wypowiedzi były ciekawe, pouczające, miejscami nowatorskie i szczerze żałowaliśmy, że ograniczał nas czas.

W oczekiwaniu na wyniki konkursu goście mieli okazję obejrzeć humorystyczny program artystyczny w wykonaniu uczniów klas pierwszych technikum informatycznego i liceum ogólnokształcącego. Skecz kabaretowy pt. „Tydzień bez Faceboka” przerywany był salwami śmiechu. Chór Zespołu Szkół przy akompaniamencie pana Tomasza Obidowskiego zaprezentował piosenkę „Przytul hejtera”.

Inicjatorami przedsięwzięcia byli pani Eliza Bałdyga i pan Piotr Pietracho – nauczyciele przedmiotów zawodowych i informatyki w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Gąbinie, którzy całość imprezy przygotowali i ją prowadzili. Dekoracje zaprojektowała pani Maria Olszewska. Poczęstunkiem dla gości zajęła się pani Ludmiła Koprowicz z uczniami technikum hotelarskiego, którzy upiekli pyszne ciasteczka. Opiekę nad szkołami sprawowali członkowie Klubu Ośmiu pod opieką pani Marzeny Sosińskiej. Efektowną oprawę wizyjną zapewniła firma OPTIS, pana Piotra Kunikowskiego.

Wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji Dnia Bezpiecznego Internetu serdecznie dziękujemy.

Eliza Bałdyga, Piotr Pietracho