Uroczystość wręczenia świadectw ukończenia Liceum Ogólnokształcącego i Technikum w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Gąbinie

Dopomóż  dzisiaj odchodzącym chwilom,

 by jutro było warte wspomnień”

To piękne motto zostało wybrane jako myśl przewodnia na dzień 29 kwietnia 2016r., w którym 78 absolwentów Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Gąbinie odebrało świadectwa ukończenia Liceum Ogólnokształcącego i Technikum. Tę, jedną z najważniejszych uroczystości w roku szkolnym, uświetnili swoja obecnością: Pani Iwona Sierocka – Wicestarosta Płocki,  Pani Małgorzata Struzik – Dyrektor Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych, Pan Krzysztof Jadczak – Burmistrz Miasta i Gminy Gabin, Pan  Tadeusz Żerowski – Przewodniczący Komitetu Zjazdowego Absolwentów Szkół Zawodowych, przedstawiciele Komitetu Organizacyjnego  Zjazdu Absolwentów i Wychowanków  Liceum Ogólnokształcącego, w osobach : Pani Irena Ziółkowska, Pani  Teresa Nowakowska, Pani Danuta Gil, Pan Marek Pietrzak. Wśród gości nie zabrakło także rodziców uczniów kończących szkołę. Uroczystość rozpoczęła się od ceremoniału szkolnego. Po czym głos zabrała Dyrektor Szkoły Pani Danuta Kowalkowska – Fiłoniuk, która skierowała wiele podziękowań dla uczniów kończących szkołę, ich rodziców, wychowawców, nauczycieli i innych pracowników szkoły za 3 lub 4 lata wspólnie spędzonych chwil. Wszystkim kończącym szkołę życzyła sukcesów na egzaminie maturalnym i innych życiowych egzaminach.

Wiele życzliwości skierowała również w swoim wystąpieniu do maturzystów, ich rodziców oraz nauczycieli Pani Iwona Sierocka – Wicestarosta Płocki. Także wiele ciepłych słów, uczestnicy uroczystości, usłyszeli od Pana Krzysztofa Jadczaka – Burmistrza Miasta i Gminy Gąbin. W imieniu rodziców klas kończących szkołę głos zabrała Pani Danuta Gil, jednocześnie absolwentka Liceum Ogólnokształcącego, która złożyła podziękowania nauczycielom, wychowawcom oraz życzenia wielu sukcesów uczniom. Uczniowie, którzy uzyskali najwyższe oceny zostali nagrodzeni upominkami ufundowanymi przez Starostwo Powiatowe w Płocku.

W Liceum Ogólnokształcącym najlepszą uczennicą jest Karolina Gorczycka  a w Technikum Michał Smolarek. Karolina Gorczycka jest jednocześnie najlepszą uczennicą kończącą szkołę. Ona utrzymała także upominek od Burmistrza Miasta i Gminy Gąbin. Wiele osób zostało nagrodzonych  książkami, listami gratulacyjnymi, podziękowaniami za inne działania na rzecz Szkoły i Powiatu Płockiego, takie jak: wolontariat, Samorząd Uczniowski, sport szkolny, osiągnięcia artystyczne.      Ważnym elementem uroczystości była prezentacja poddanego renowacji sztandaru Liceum Ogólnokształcącego, którą ufundował Komitet Organizacyjny X Zjazdu Absolwentów i Wychowanków  Liceum Ogólnokształcącego z okazji 70–lecia powołania LO w Gąbinie. Po wręczeniu świadectw ukończenia Szkoły, życzeniach od młodszych kolegów i koleżanek Absolwenci Anno Domini 2016 obejrzeli skierowany do nich program artystyczny charakterze sentymentalno – rozrywkowym, przygotowany przez klasę II LO pod kierunkiem wychowawczyni Pani Małgorzaty Mofiny.

Gościom, wychowawcom klas przedmaturalnych, pracownikom administracji i obsługi oraz wszystkim, którzy przyczynili się do uświetnienia tego, ważnego w kalendarzu roku szkolnego, dnia serdecznie dziękujemy.