Wyjątkowi goście z Goethe-Institut

         Piętnaście uczennic Liceum Ogólnokształcącego (sześć z pierwszej i dziewięć z drugiej klasy) i jeden uczeń Technikum (IV TI) realizowali kilkumiesięczny projekt edukacyjny i uczestniczyli w konkursie „Niemiecki ma klasę / Deutsch hat Klasse”, który przygotował Goethe-Institut w Warszawie. Patronat honorowy nad projektem objęła Minister Edukacji Narodowej, a partnerem projektu jest Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie. Instytucją wspierającą projekt jest Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec.

Do konkursu „Niemiecki ma klasę“ w roku szkolnym 2017/2018 zgłosiło się 81 zespołów ze szkół podstawowych (od klasy siódmej), gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Jury konkursowe składało się z nauczycieli języka niemieckiego, opiekunów zespołów konkursowych uczestniczących w poprzednich edycjach projektu oraz pracowników Goethe-Institut. W jego skład weszli: pp. Nina Drabich, Justyna Ciecharowska, Magdalena Czyżo, Rebecca Egger, Piotr Garczyński, Monika Łagowska, Anna Mielniczuk, Marta Młyńska, Christoph Mohr, Ewa Dorota Ostaszewska, Daria Płygawko i Andrzej Pomianowski. Jurorzy byli pod dużym wrażeniem osiągnięć oraz zaangażowania wszystkich uczestników projektu oraz ich pomocników. Podczas trzyetapowej procedury oceniania komisja konkursowa wyłoniła na podstawie nadesłanych dokumentacji łącznie dziesięciu finalistów w trzech kategoriach. Liczba finalistów w danej kategorii została wyznaczona proporcjonalnie do ilości nadesłanych dokumentacji.

Do tej wyróżnionej grupy zakwalifikowano również naszą młodzież w kategorii „pierwszy udział – szkoły ponadgimnazjalne”. Brawo!

W dniu 19 kwietnia 2018 roku przybyli jurorzy konkursu „Niemiecki ma klasę” do naszej szkoły: Pani Ewa Dorota Ostaszewska, Pani Monika Łagowska i Pan Andrzej Pomianowski. Spotkali się z Panią Dyrektor Danutą Kowalkowską-Fiłoniuk i młodzieżą wraz z opiekunem. Goście omówili szczegółowo przebieg projektu i obejrzeli salę języka niemieckiego. Spotkanie zakończyło się wspólnym zdjęciem i słodkim poczęstunkiem.

Otrzymaliśmy zaproszenie na uroczystość wręczenia nagród w dniu 7 czerwcu 2018 roku.

Bardzo dziękujemy za wsparcie i pomoc na każdym etapie projektu.