Włączamy myślenie… na języku niemieckim

W naszej Szkole realizujemy komponent językowy „TOCek na językach”  w ramach dwuletniego projektu edukacyjnego „Włącz myślenie” Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Po szkoleniach dotyczących narzędzi TOC w nauczaniu, zastosowania mnemotechnik i elementów gamifikacji podczas lekcji języka obcego odbyły się lekcje otwarte i przedsięwzięcia promujące uczenie się przyjazne mózgowi. W ostatnim tygodniu marca odbyły się lekcje otwarte o tematyce wielkanocnej z zastosowaniem portalu Quizlet, Kahoot i Learning Apps. W połowie maja gościliśmy Panią Anetę Gładys, koordynatorkę komponentu językowego i konsultantkę Wydziału MSCDN w Płocku. Podczas lekcji otwartej uczniowie korzystali zarówno z wybranych mnemotechnik jak i platform edukacyjnych, dzięki którym łatwiej przyswoić i utrwalać różne zagadnienia językowe. Do wykonania niektórych zadań potrzebny był dostęp do Internetu, dlatego uczniowie po podpisaniu kontraktu mogli korzystać ze swoich urządzeń. W ostatnim tygodniu maja wszyscy uczniowie mieli możliwość uczestniczenia w inicjatywie promującej uczenie się języka niemieckiego przyjazne mózgowi. Podczas tego przedsięwzięcia uczniowie liceum przygotowali mini konkursy, które można było rozwiązać oglądając plakaty wykonane przy pomocy mnemotechnik. Dla najlepszych przygotowano drobne nagrody.