Drugie miejsce w konkursie ogólnopolskim

Zespół projektowy składający się z 15 uczennic LO (sześć z pierwszej i dziewięć z drugiej klasy) i 1 absolwenta TI wraz z Panią Dyrektor Danutą Kowalkowską-Fiłoniuk, Panią Marią Olszewską i Panią Marzeną Sosińską brał udział w dniu 7 czerwca 2018 roku w uroczystości podsumowującej ogólnopolski projekt „Niemiecki ma klasę”. Młodzież realizowała kilkumiesięczny projekt edukacyjny oraz uczestniczyła w konkursie „Niemiecki ma klasę / Deutsch hat Klasse”, który przygotował Goethe-Institut w Warszawie. Patronat honorowy nad projektem objęła Minister Edukacji Narodowej, a partnerem projektu był Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie. Instytucją wspierającą projekt było Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec. Konkurs polegał na dokonaniu zmian w aranżacji przestrzeni w klasie, w której odbywa się nauka języka niemieckiego. Jego celem było motywowanie uczniów do partycypacji w przeprowadzaniu zmian w szkole, motywowanie do wprowadzania zmian w sali lekcyjnej wspierających proces dydaktyczny i motywowanie do nauczania języka niemieckiego zorientowanego na działanie.

 

Do konkursu „Niemiecki ma klasę“ w roku szkolnym 2017/2018 zgłosiło się 114 szkół podstawowych (od klasy siódmej), gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Jury konkursowe składało się z nauczycieli języka niemieckiego, opiekunów zespołów konkursowych uczestniczących w poprzednich edycjach projektu oraz pracowników Goethe-Institut w Warszawie. Jurorzy byli pod dużym wrażeniem osiągnięć oraz zaangażowania wszystkich uczestników projektu oraz ich pomocników. Podczas trzyetapowej procedury oceniania komisja konkursowa wyłoniła na podstawie nadesłanych dokumentacji łącznie dziesięciu finalistów w trzech kategoriach. Liczba finalistów w danej kategorii została wyznaczona proporcjonalnie do ilości nadesłanych dokumentacji.

 

Na Powiślu w ramach wizyty finałowej, finansowanej przez Goethe-Institut w Warszawie, uczniowie wzięli udział w przygotowanej z tej okazji grze miejskiej „Klasa z kasą”, podczas której w interaktywny sposób mogli poznać tajniki produkcji filmów i poćwiczyć język niemiecki. W budynku Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego zespoły spotkały się na wspólnym posiłku. Była również możliwość zwiedzenia ogrodu na dachu BUW i spaceru po Starym Mieście.

O godz. 16:30 w teatrze Capitol odbył się uroczysty finał: ogłoszenie zwycięzców i wręczenie nagród przez Ambasadora Niemiec Pana Rolfa Nikela. Gąbińska grupa zajęła drugie miejsce w kategorii „pierwszy udział – szkoły ponadgimnazjalne”. Zostały wręczone pamiątkowe statuetki i dyplomy oraz upominki. W gali uczestniczyło wielu gości, m.in. ambasador Niemiec, pracownicy Goethe-Institut w Warszawie, przedstawiciele władz samorządowych, dyrektorzy szkół i dziesięć zespołów zakwalifikowanych do finału wraz z opiekunami. Uroczystość poprowadziła Pani Ewa Dorota Ostaszewska, Pani Monika Łagowska i Pan Andrzej Pomianowski.

Zespoły, które zajęły pierwsze miejsca, otrzymały bony pieniężne o wartości 2000 złotych przeznaczone na przedsięwzięcia związane z dalszą nauką języka niemieckiego. Opiekunki zespołów, które dostały się do finału, zostały nagrodzone stypendiami na seminaria doszkalające w Polsce i Niemczech za szczególne zaangażowanie na rzecz podnoszenia jakości kształcenia języka niemieckiego. Dyrektorzy szkół otrzymali możliwość udziału w wizycie studyjnej, podczas której będą mogli przyjrzeć się partycypacji i aranżacji przestrzeni w niemieckich szkołach.

 

Gratulujemy wszystkim finalistom. Bardzo dziękujemy za wsparcie i pomoc na każdym etapie projektu.

Opracowała

Marzena Sosińska