ANDRZEJKOWE SPOTKANIE INTEGRACYJNE

Jesienne spotkania z niepełnosprawną młodzieżą organizujemy od dwunastu lat w naszej Szkole.

W tym roku 28 listopada roku gościliśmy grupę uczniów wraz z nauczycielami z Zespołu Szkół Specjalnych w Goślicach i Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Mocarzewie.

Przedsięwzięcie to zostało przygotowane przez opiekunów i członków szkolnego Klubu Ośmiu – Młodzieżowego Wolontariatu we współpracy z Dyrekcją Szkoły. Po powitaniu przez panią Dyrektor Jadwigę Milewską rozpoczęła się wspólna integracja. Odbyły się nie tylko wróżby andrzejkowe, ale także konkursy taneczne i różne zabawy przy muzyce. Spotkanie umożliwiło zintegrowanie się naszej młodzieży z gośćmi. W trakcie spotkania goście zostali zaproszeni na słodki poczęstunek przygotowany przez Klub Ośmiu. Na zakończenie wszyscy ustawili się do wspólnego zdjęcia.

W przygotowanie i przeprowadzenie tego zadania zaangażowali się szczególnie uczniowie następujących klas I LO, I LO1, I LO2, I TH, I TK, I TH1, I TK1, IV TH, II K oraz panie Kamilla Krakowska i Marzena Sosińska.