„Wszystko ma swój czas…” Uroczyste zakończenie roku szkolnego klas maturalnych 2023

W dniu 28.04.2023 społeczność Zespołu Szkół im. Staszica w Gąbinie spotkała się na uroczystym pożegnaniu tegorocznych abiturientów. W tym roku szkolnym absolwentami zostali uczniowie z dwóch klasy Liceum Ogólnokształcącego oraz uczniowie klas Technikum uczący się w zawodach: technik informatyk, technik hotelarstwa oraz technik pojazdów samochodowych.

Pani Dyrektor Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Gąbinie Jadwiga Irena Milewska przywitała na uroczystości wszystkich zgromadzonych. W pierwszej kolejności bohaterów dzisiejszego dnia czyli Abiturientów z klas IV LO1, IV LO2, IV TH/TI, IV TK, rodziców, całą społeczność szkolną oraz zaproszonych gości w osobach Pani Iwony Sierockiej Starosty Płockiej, Pana Krzysztofa Jadczaka  Burmistrza Miasta i Gminy Gąbin, Księdza  Kanonika Dariusza Piskorskiego Proboszcza Parafii Gąbin oraz emerytowanego Proboszcza Księdza Jerzego Drozdowskiego, Panią Joanne Matuszewską Prezes Stowarzyszenia IUVENES oraz Panią Tatianę Idzik Przewodniczącą Rady Rodziców. Następnie skierowała do absolwentów refleksję  na temat przyszłości i dorosłości, zagrożeń dzisiejszego świata a przede wszystkim możliwości rozwoju i wyboru różnych ścieżek życiowych. Młodzieży złożyła przepiękne życzenia w formie słów piosenki Zespołu Dżem – Do Kołyski.

W swoim wystąpieniu Pani Iwona Sierocka wspominała czas rozpoczęcia szkoły przez dzisiejszych absolwentów, trud  jaki włożyli w edukację oraz doświadczenia jakie zdobyli w murach szkoły. W imieniu Samorządu Płockiego złożyła najserdeczniejsze życzenia właściwych wyborów dalszej drogi życiowej i jak najlepszych wyników na egzaminie dojrzałości. Pan Krzysztof Jadczak skierował słowa podziękowania za wspaniałą pracę na rzecz całej społeczności lokalnej, przedstawił aktualne plany Gminy dla przyszłego rozwoju absolwentów. Podziękował kadrze pedagogicznej za podejście edukacyjne, historyczne, patriotyczne i społeczne. Pani Dyrektor wręczył piękny bukiet kwiatów oraz skierował najlepsze życzenia dla abiturientów i całej społeczności zespołu szkół. Ksiądz Kanonik Dariusz Piskorski w swoim wystąpieniu zapewnił o wsparciu duchowym i modlitewnym w trakcie trwania matur oraz modlitwie w intencji dobrych wyborów dalszej drogi życiowej.

„Coś się kończy, coś się zaczyna…” to słowa, które w swoim wystąpieniu skierowała wraz z najlepszymi życzeniami dla młodzieży Pani Tatiana Idzik, przewodnicząca Rady Rodziców.

Następnie przyszedł czas na ceremoniał szkoły i uroczyste przekazanie sztandaru pod opiekę klas młodszych.

W dalszej części uroczystości nadszedł czas na wręczenie nagród dla najlepszych absolwentów, dyplomów wzorowego ucznia, listów gratulacyjnych dla rodziców oraz nagród za wyniki w nauce i za szczególne osiągniecia w działalność na rzecz szkolnych organizacji.

Pani Iwona Sierocka wręczyła nagrody ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Płocku dla najlepszych absolwentów. W Liceum nagrodę otrzymała Dominka Jarosz z klasy IV LO2 oraz w Technikum Wojciech Duda z klasy IV TI. Ci sami uczniowie otrzymali nagrody za szczególne zaangażowanie w życie szkoły ufundowane przez Stowarzyszenie JUVENES, a nagrodę wręczyła Pani Joanna Matuszewska Prezes Stowarzyszenia. Najlepszy absolwent Zespołu Szkół Wojciech Duda otrzymał nagrodę od Burmistrza Miasta i Gminy Gąbin.

Dyplomy Wzorowego ucznia otrzymali uczniowie  z klasy IV TI:  Kuba Górecki, Wojciech Duda i Oliwier Mikołajczyk oraz Dominika Jarosz z klasy IV LO2.

Następnie wychowawcy klas Pani Elżbieta Ostrowska, Pani Kamilla Krakowska, Pan Piotr Pietracho oraz Pan Grzegorz Cichosz wręczyli nagrody dla najlepszych uczniów ze swoich klas. Rodzice siedmiorga najlepszych uczniów otrzymali Listy Gratulacyjne.

Pan Grzegorz Cichosz wręczył w towarzystwie Pani Dyrektor nagrody za udział młodzieży w Poczcie Sztandarowym, W imieniu samorządu szkolnego nagrody zasłużonym absolwentom wręczyli Julia Dylik i Marek Lenarcik. Za działalność młodzieży w Wolontariacie nagrodę wręczyła Pani Kamilla Krakowska. Państwo Joanna Kędzia i Bartosz Chyra wręczyli puchary dla uczniów za osiągnięcia sportowe. Pani Ludmiła Koprowicz uczennicom klasy IV TH wręczyła nagrody za pracę na rzesz szkoły i środowiska a Eliza Bałdyga i Piotr Pietracho wręczyli ośmiu uczniom z klasy IV TI podziękowania za organizację Powiatowego Dnia Bezpiecznego Internetu.

Wychowawczy klas kończących po raz ostatni odczytali listy obecności po czym nastąpił długo wyczekiwany moment wręczenia Świadectw Ukończenia Szkoły Średniej.

Świadectwa kolejno otrzymali uczniowie klas: IV LO1, IV LO2, IVTK oraz IV TH/TI, po wręczeniu świadectw uczniowie otrzymali od klas żegnających pamiątkowe tarcze absolwenta Liceum i Technikum. Przyszedł również czas na pamiątkowe zdjęcia.

W kolejnej nastąpiło uroczyste podziękowanie na długoletnią pracę na rzecz Rady Rodziców Pani Tatianie Idzik. Samorząd uczniowski podziękował absolwentom za czas spędzony w szkole. Wychowawcom klas kończących wręczono drobne upominki oraz Listy Gratulacyjne.

Listy Gratulacyjne oraz honorowe Tarcze absolwenta od klas młodszych otrzymali również  Dyrekcja Szkoły oraz zaproszeni goście. Podziękowaniom i miłym słowom nie było końca.

Absolwenci podziękowali Dyrekcji Szkoły, Organowi Prowadzącemu Starostwu Powiatowemu, całej społeczności za wspólne lata oraz warunki i możliwości do nauki i rozwoju jakie im stworzono podczas nauki w Zespole Szkół.

Po wyprowadzeniu sztandarów przyszedł czas na część artystyczną przygotowaną przez Panią Beatę Rybnik wychowawcę klasy III LO. Była to przemiła swoista „laurka” na przyszłą drogę życiową przedstawiona w przepięknej scenerii przygotowanej przez Panią Marię Olszewską przy akompaniamencie zespołu Stachórek.

Dziękujemy Wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji dzisiejszej uroczystości.

Drogie, Drodzy Absolwenci 2023:

„Żyj z całych sił i uśmiechaj się do ludzi
Bo nie jesteś sam
Śpij, nocą śnij
Niech zły sen cię nigdy więcej nie obudzi,
Teraz śpij


Idź własną drogą, bo w tym cały sens istnienia,
Żeby umieć żyć
Bez znieczulenia, bez niepotrzebnych niespełnienia
myśli złych…”

                                          Dżem – Do Kołyski

Eliza Bałdyga

Może Ci się również spodoba