Kalendarium

KALENDARIUM DYREKTORÓW

Jadwiga Irena Milewska

Od 2019 roku

Danuta Kowalkowska – Fiłoniuk

2011 – 2019

Danuta Falkowska

1990 – 2011

Lucyna Gelec

1978 – 1990

Włodzimierz Polewski

1976 – 1978

Jerzy Pytlik

1974 – 1976

Wiesław Paszkiewicz

1968 – 1974

Zenon Czajkowski

1965 – 1968

Tadeusz Gutowski

1961 – 1965

Kazimierz Reczek

1956 – 1958

Stefan Czyżewski

1955 – 1956

Szymon Szewczyk

1951 – 1955

Edward Chlewiński

1948 – 1951