RADA PEDAGOGICZNA

DYREKTOR SZKOŁY: mgr Jadwiga Irena Milewska

Wicedyrektor: mgr inż. Maria Elżbieta Błaszczyk

Wicedyrektor: mgr Janusz Pielaciński

Kierownik szkolenia praktycznego: mgr Monika Bogdzińska

Pedagog szkolny
Agata Sztygiel
Kamilla Krakowska

Biblioteka i centrum multimedialne
Maria Olszewska
Maria Sieklecka

Świetlica
Agata Sztygiel
Marta Wąsik

Język polski
Emilia Lewandowska
Jolanta Lewandowska
Dorota Izydorska
Bogumiła Kowalczyk
Małgorzata Mofina-Olejnik – urlop
Beata Rybnik

Język angielski
Agata Chyra
Dorota Izydorska
Kinga Lewandowska
Karina Świerczyńska

Język framcuski
Donata Krystecka

Język niemiecki
Marzena Sosińska
Agnieszka Jabłońska

Język rosyjski
Kamilla Krakowska
Kinga Lewandowska

Biologia
Joanna Woźniak
Monika Brzezińska

Chemia
Joanna Woźniak

Geografia
Wiesława Marcinkowska-Kamińska
Anna Józwik
Janusz Pielaciński
Małgorzata Szczepaniak

Historia i WOS
Marcin Lichota
Iwona Michalska Milczarek
Jolanta Paczkowska – urlop
Paweł Szczypawka

Fizyka
Ewa Chmielecka

Matematyka
Agnieszka Boch
Monika Bogdzińska
Elżbieta Ostrowska
Paula Stelmaszczyk

Przedsiębiorczość
Monika Malanowska
Jadwiga Irena Milewska

Wychowanie fizyczne
Bartosz Chyra
Jolanta Kędzia
Tomasz Obidowski
Paweł Szczypawka

WOK i edukacja artystyczna
Maria Sieklecka

EDB
Monika Bogdzińska

WDŻ
Joanna Woźniak
Agata Sztygiel

Informatyka i przedmioty zawodowe informatyczne
Eliza Bałdyga
Dorota Jażdrzyk
Elżbieta Ostrowska
Piotr Pietracho
Karolina Piotrowicz
Aleksander Zalewski

Przedmioty graficzno-poligraficzne
Agnieszka Strzałkowska

BHP
Leszek Kędzia
Marzanna Szafrańska

Przedmioty zawodowe mechaniczne i zajęcia praktyczne
Edward Brzozowski
Karol Fibich
Grzegorz Cichosz
Paweł Chmielecki
Mariusz Janczewski
Leszek Kędzia
Przemysław Milczarski
Zbigniew Ożdżyński
Marzanna Szafrańska

Przedmioty zawodowe hotelarskie
Ludmiła Koprowicz
Maria Elżbieta Błaszczyk
Agata Sztygiel

Rewalidacja
Ewa Chmielecka
Anna Dybiec
Beata Rybnik

Etyka, religia, filozofia
Adam Kamiński
ks. Grzegorz Marzec
ks. Roman Zieliński
Beata Żabka