Wręczenie świadectw ukończenia szkoły w LO dla dorosłych

W dniu 30 kwietnia 2021 roku słuchacze szóstego semestru Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych otrzymali z rąk Pani Dyrektor Jadwigi Milewskiej i Pani Wiesławy Marcinkowskiej-Kamińskiej opiekuna grupy świadectwa ukończenia szkoły.
Pani Iwona Chojnacka została wyróżniona nagrodą książkową za najlepsze wyniki w nauce, a Pan Mateusz Chmielecki za najlepszą frekwencję na zajęciach. Słuchacze podziękowali za możliwość zdobycia średniego wykształcenia i miłą atmosferę. Pani Dyrektor wraz z Panem Wicedyrektorem Januszem Pielacińskim i zespołem nauczającym: Panią Bogumiłą Kowalczyk, Panią Kariną Świerczyńską, Panią Elżbietą Ostrowską i Panią Wiesławą Marcinkowską-Kamińską przekazali wyrazy uznania i podziękowali za owocną współpracę.
Gratulujemy i życzymy realizacji dalszych planów. 

Może Ci się również spodoba