Realizacja zadania 2 w ramach projektu „ Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego”

Grupa 15 uczniów Branżowej Szkoły I Stopnia w dniu dzisiejszym rozpoczęła realizację zadania nr 2- „Szkolenia zawodowe dla uczniów”, które odbywa się w ramach projektu Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego”. Projekt jest realizowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego, dofinansowany ze środków UE na kwotę 95 999 661,12 PLN. Nasi uczniowie uczestniczą w szkoleniu ECDL, w trakcie którego zdobywają umiejętności w zakresie: przygotowania do posługiwania się narzędziami (sprzęt) i środkami (oprogramowanie) technologii informacyjnej w prostych zastosowaniach praktycznych, wykształcenia sprawności i wiedzy z zakresu podstaw użytkowania komputera oraz posługiwania się Internetem, przygotowania do właściwego wyboru sprzętu komputerowego i oprogramowania w zależności od charakteru realizowanych zadań, zapoznania z zasadami bezpieczeństwa w sieciach i ochroną praw autorskich, przeszukiwania zasobów Internetu w celu wyselekcjonowania interesujących danych. Celem kursu jest także podniesienie kompetencji społecznych uczestników. Całość kończy się egzaminem sprawdzającym efekty kształcenia oraz wydaniem Europejskiego certyfikatu Umiejętności Komputerowych. Wszystkim uczestnikom gratulujemy zakwalifikowania się na kurs i trzymamy kciuki za powodzenie na egzaminie.

Może Ci się również spodoba