KONIEC ROKU SZKOLNEGO 2020/2021, GALA PODSUMOWUJĄCA PROGRAM ERASMUS+ W ZESPOLE SZKÓŁ IM. ST. STASZICA W GĄBINIE

25 czerwca 2021 r. społeczność Zespołu Szkół im. St. Staszica uroczyście pożegnała rok szkolny 2020/21. Dyrekcja, uczniowie, nauczyciele i rodzice spotkali się z zachowaniem zasad bezpieczeństwa przeciwko Covid na sali gimnastycznej. Uroczystość rozpoczęła się od wprowadzenia i przekazania pocztu sztandarowego Szkoły Branżowej I stopnia wytypowanym przedstawicielom klasy II K/M oraz powitania gości przez Dyrektora ZS Gąbin – p. Jadwigę Irenę Milewską. Wśród znamienitych gości znaleźli się min: Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych – p. Małgorzata Struzik wraz z Radnymi Powiatu Płockiego p. Martą Michalak i p. Ewą Kowalak, ks. dr Dariusz Marek Piskorski , Burmistrz Miasta i Gminy Gąbin – p. Krzysztof Jadczak, Dyrektor DPS Koszelew p. Ewa Jakubowska oraz Przewodnicząca Rady Rodziców ZS Gąbin – p Tatiana Idzik. Zaproszeni goście podkreślali w swoich przemówieniach, że był to niezwykle trudny rok zarówno dla nauczycieli, uczniów jak i rodziców ze względu na przedłużające się nauczanie zdalne i hybrydowe, dziękując jednocześnie za poświęcenie i pracę dyrekcji i nauczycielom i uczniom. Padło wiele ciepłych słów wsparcia dla Rady Pedagogicznej ZS Gąbin za kreatywność, zaangażowanie i pomysły zmierzające do promowania naszej szkoły w środowisku lokalnym w tym trudnym dla wszystkich czasie.  Tego dnia pożegnaliśmy także klasę III K, która zakończyła edukację w naszej szkole. Wychowawcą klasy był p. Paweł Szczypawka. Zostały wręczone świadectwa ukończenia szkoły i nagrody za wyniki w nauce. Najlepszym uczniem w Szkole Branżowej I stopnia jest Jarosław Sztandur ze średnią 4,50 i wzorowym zachowaniem. Uczeń został nagrodzony upominkiem ufundowanym przez Powiat Płocki. Następnie pani dyrektor Jadwiga Irena Milewska zaprosiła wytypowanych przez wychowawców klas uczniów, którzy otrzymali Dyplomy Wzorowego Ucznia oraz wyróżniających się uczniów z najwyższymi średnimi. Wszyscy ci uczniowie otrzymali nagrody książkowe za swoją pracę i zaangażowanie w budowanie dobrego wizerunku szkoły.  Najwyższą średnią  w szkole może poszczycić się uczeń klasy II TH/ TI – Wojciech Duda – średnia 5,82, zachowanie wzorowe, który jest jednocześnie Stypendystą Prezesa Rady Ministrów.

W drugiej części uroczystości podsumowywaliśmy projekt Erasmus + finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu: „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” , dzięki któremu 58 uczniów Zespołu Szkół kształcących się w zawodach : technik informatyk, technik pojazdów samochodowych oraz technik hotelarstwa w dniach 31.05.2021 – 11.06.2021r mogło wyjechać na praktyki  zawodowe do słonecznej Grecji. Hasłem przewodnim tegorocznego wyjazdu było: „Po doświadczenie zawodowe do Europy”. Koordynatorem projektu w naszej szkole była pani Eliza Bałdyga – nauczyciel przedmiotów zawodowych informatycznych, a współkoorynatorem p. Ludmiła Koprowicz – nauczyciel przedmiotów zawodowych hotelarskich. Opiekunami podczas mobilności do Grecji byli: p. Agata Sztygiel i p. Grzegorz Cichosz – nauczyciele przedmiotów zawodowych, p. Dorota Izydorska – tłumacz języka angielskiego i p. Monika Bogdzińska – kierownik wyjazdu. Przygotowania do realizacji mobilności rozpoczęły się już październiku. Do tego czasu poczyniliśmy szereg działań zmierzających do finalizacji projektu. Były to min: rekrutacja uczestników projektu, testy kompetencji językowych, które pisali wszyscy uczestnicy, liczne spotkania z koordynatorem, dyrekcją szkoły, zajęcia przygotowawcze z języka angielskiego, zajęcia interpersonalne z pedagogami szkolnymi, oraz zajęcia kulturoznawcze. Mamy za sobą także liczne spotkania się z uczniami celem kompletowania i uzupełniania dokumentacji projektowej, a także podpisywanie umów zarówno z uczniami jak i ich rodzicami. W Grecji nie tylko odbywaliśmy praktyki zawodowe, ale również zwiedzaliśmy najważniejsze atrakcje turystyczne Riwiery Olimpijskiej. Dla naszej młodzieży była to  niewątpliwie podróż  życia, podczas której mieli okazję nie tylko podnosić swoje kompetencje zawodowe i zwiększać atrakcyjność na rynku pracy w kraju i za granicą, ale przede wszystkich podnosić swoje umiejętności językowe i interpersonalne tak ważne w codziennym życiu.

Gościem gali podsumowującej projekt ERASMUS +był p. Łukasz Gołota, który udzielił nam wsparcia merytorycznego oraz pilotka naszego wyjazdu – p. Sofia Kurovich. Pan Gołota skierował wiele ciepłych, pokrzepiających słów do dyrekcji, uczniów i nauczycieli i wszystkich tych, którzy mieli swój wkład w realizację tego przedsięwzięcia składając  w podziękowaniu na ręce pani Dyrektor Jadwigi Ireny Milewskiej symboliczne kwiaty. W ramach wdzięczności uczniowie, którzy wzięli udział w projekcie wraz z opiekunami wyjazdu przygotowali dla zgromadzonych gości  przepiękny film podsumowujący wyjazd, który niewątpliwie wprowadził zgromadzonych w doskonały nastrój. Był także przygotowany specjalnie na tę uroczystość program artystyczny ze scenkami  z praktyk zawodowych w Grecji w języku angielskim oraz parodia piosenki Soni „Oto raj” wykonana przez uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół im. St. Staszica w Gąbinie.  Na koniec gali wszyscy uczestnicy projektu ERASMUS + otrzymali certyfikaty stanowiące poświadczenie zdobytych podczas dwutygodniowych praktyk umiejętności. Następnie zaproszeni goście, wszyscy uczestnicy i opiekunowie projektu mogli skosztować tradycyjnych greckich specjałów przygotowanych na tą okoliczność.

To był fantastyczny czas dla wszystkich  i mamy nadzieję, że kolejny rok przyniesie naszym uczniom równie dużo pozytywnych  i niezapomnianych wrażeń !

Całej społeczności Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica życzymy : błogiego spokoju , odpoczynku i  wielu pięknych wakacyjnych wspomnień!

Opracowała:

Dorota Izydorska

Eliza Bałdyga

Może Ci się również spodoba